Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju prava na nekretnini poslovni prostor u Karlovcu, Senjska 10-12, Republika Hrvatska