Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji broj 118

Na osnovu člana 2. i člana 11. Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH” br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), i člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 28/05, 53/07 i 76/09) i Odluke Nadzornog odbora preduzeća Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica broj: 146/16 od 03.11.2016 godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:


 

J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji broj 118

 

Prodavac:      Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hecegovine

Adresa:             Bulevar Kralja Tvrtka I br. 17, Zenica, Bosna i Hercegovina

JMB Prodavca: 4218009370005

Red.

Br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta prodaje

Početna cijena (KM)

Depozit (KM)

Naknada za učešće (KM)

1.

11000162  

15% udjela u Linde Gas BH d.o.o. Zenica. Osnovna djelatnost društva je proizvodnja gasova. Društvo je osnovano 2003. godine i smješteno u Industrijskoj zoni-Željezara Zenica

 

1.862.889,80 KM

100.000,00

   100,00

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 11.01. do 18.01.2017. godine od 08:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Aukcija će se održati 26.01.2017. godine u 12:00 sati u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo, (soba 91 - aukcijski centar).

 

Prijava za učešće na aukciji:

Pravo učešća na aukciji stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 18.01.2017.  godine do 16:00 sati na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registriranje učesnika za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registracije, učesnici na aukciji, dužni su obavezno dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća i platiti naknadu za učešće. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09) i Uputstva o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/98, 21/99 i 14/00).

Istovjetan javni poziv objavljen je na web-strani: www.apf.gov.ba

 

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u preduzeću:  Miralem Aletić                     032 209 228

Kontakt osoba u Agenciji:      Talić Fikret                          033 586 238