Izmjena javnog poziva za učešće na aukcijskoj prodaji Doma penzionera „Nedžarići“

U Javnom pozivu za učešće na aukcijskoj prodaji  Doma penzionera „Nedžarići“ ulica Bulevar Meše Selimovića, Općina Ilidža, koji je objavljen u dnevnim listovima „Oslobođenje“, „Dnevni avaz“ i „Večernji list“, kao i na web stranicama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, dana 16.09.2019.godine, mijenja se sljedeće:

U dijelu Javnog poziva “Uvid u dokumentaciju (dokaze o vlasništvu i dr.), odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 16.09.2019. do 25.09.2019. godine od 07:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.”

umjesto 25.09.2019. godine treba da stoji 08.10.2019. godine.

U dijelu Javnog poziva koji se odnosi na način prijavljivanja i procedure aukcije:

 Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice za depozit se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 01.10.2019. godine do 16:00 sati dana na adresuAgencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.”

umjesto 01.10.2019. godine treba da stoji 08.10.2019. godine i

“Aukcija  za navedeni predmet prodaje će se održati u aukcijskom centru, Maršala Tita 7, Sarajevo, 09.10.2019. godine u 11:00 sati.”

umjesto 09.10.2019. godine treba da stoji 16.10.2019. godine.

U ostalom dijelu Javni poziv za učešće na aukcijskoj prodaji Doma penzionera „Nedžarići“ ulica Bulevar Meše Selimovića Općina Ilidža  ostaje nepromijenjen.