Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Donji Vakuf (u postupku male privatizacije) i o izmjeni u Javnom pozivu 561