Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Donji Vakuf
Agencija za privatizaciju KSB/SBK objavljuje:

 

O B A V I J E S T

o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JPVETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Donji Vakuf
(u postupku male privatizacije) 


Rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu broj: 561 za prodaju državnog kapitala društva JP„VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Donji Vakuf metodom tendera u maloj privatizaciji koji je objavljen dana 16.09.2013.godine u Dnevnom listu i 04.10.2013.godine (produženje roka), 15.10.2013.godine (produženje roka) , 29.10.2013.godine (produženje roka), 12.11.2013.godine (produženje roka) , 22.11.2013.godine   (produženje  roka) i 05.12.2013.godine (produženje  roka) , produžava se do 07.01. 2014.godine do 16 sati.

Vrijeme i mjesto objavljivanja ponuda: 14.01.2014.godine sa početkom u 11:00 sati u    Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik,0 Bosanska 12.