Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda po javnom pozivu za prodaju državnog kapitala društva “ŠIPAD VRANICA” FOJNICA metodom tendera
Agencija za privatizaciju KSB/SBK objavljuje:

 

O B A V I J E S T

o produženju roka za podnošenje ponuda po Javnom pozivu za prodaju državnog kapitala društva “ŠIPAD VRANICA” FOJNICA  metodom tendera u velikoj privatizaciji


Rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu za prodaju državnog kapitala društva “ŠIPAD VRANICA” FOJNICA  metodom tendera u velikoj privatizaciji koji je objavljen dana 01.10.2013.godine u Dnevnom avazu i 05.11.2013.godine (produženje roka), produžava se do 23.01. 2014.godine do 16 sati.

Ponude se podnose na način utvrđen javnim pozivom za prodaju državnog kapitala društva ŠIPAD«VRANICA» FOJNICA metodom tendera u velikoj privatizaciji koji je objavljen dana 01.10.2013.godine u dnevnom listu«Dnevni avaz».