NEPOKRETNOSTI, NOVI SAD, KISAČKA br. 26, REPUBLIKA SRBIJA