PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA APF-a ZA 2006 GODINU