DOPUNU REGISTRA PREDMETA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH