DOPUNU REGISTRA PREDMETA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE ZA OBJEKAT „VILA DALMACIJA“, III I IV ETAŽA „SAMAČKOG HOTELA“ U TUZLI