DOPUNU REGISTRA PREDMETA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE OPREMA ZA PROIZVODNJU KARTONA