DOPUNU REGISTRA PREDMETA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE JP „ELEKTROPRIVREDA“ HZ HB D.D. MOSTAR