DOPUNU REGISTRA PREDMETA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE ŠIPAD EXPORT-IMPORT, KTK VISOKO D.D.