Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta radnika u Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne I Hercegovine