Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju prava na nekretnini poslovni prostor u Karlovcu, Hebrangova 12a, Republika Hrvatska