Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH

Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo
TEL: +387 33 586-231
FAX: +387 33 586-234

apfbih@bih.net.ba

apftbiro@bih.net.baView Larger Map

iPhone and Android users:
Ukoliko želite automatski preuzeti naše kontakt podatke, skenirajte ovaj QR code (pomoću neke od aplikacija za čitanje QR codova) i jednostavno spremite kontakt koji Vam se pojavi na ekranu

QR

Kontakt