Diskusije i FAQ

Unesite kod sa slike

stara devizna stednja- verifikacija korisnikDrago, 14.1.2017.

Postovanje, devizna sredstva koja se nalaze kod NLB Tuzlanska banka filijala Kalesija nisu verifikovana a lice na kome su sredstva je umrlo a ja sam jedini vlasnik nasledstva a ta sredstva deponovana kod banke nisu navedena u resenju o nasledjivanju. Molim za savjet kome da se obratim.

Pitanja vezana za verifikaciju stare devizne možete poslati na e-mail: verifikacija@fia.ba

Pitanja vezana za verifikaciju stare devizne možete poslati na e-mail: verifikacija@fia.ba

Stara devizna štednja korisniksuzana, 23.1.2017.

Poštovanje,, Trebam potvrdu o regulisanju stare devizne štednje. Zanima me na koju adresu da posaljem i koliko dugo se čeka? Hvala

Agencija za privatizaciju u FBiH može izdati potvrdu o stanju potraživanja iz osnova stare devizne štednje na JRG na Vaš pismenu zahtjev, upućen na adresu: Agencija za privatizaciju u FBiH, Alipašina 41, 71 000 Sarajevo. Odgovor na Vaš zahtjev bit će obrađen u roku od sedam dana.

uvezivanje minulog rada korisnikJasmina Dujmović, 1.2.2017.

poštovani, molim Vas da mi odgovorite kako uvezati minuli rad za period 01.04.1996 do 31.08.1999 godine za Safeta Hrnjicu JMB 2806958110020 za rad u NP "Večernje novine" DD informativni poslovni centar Bihać, pošto su neki bivši uposlenici to riješili preko Agencije za privatizaciju. s poštovanjem,

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH nije nadležna za uvezivanje minulog rada radnika bilo koje firme u Federaciji BiH.

Stara devizna stednja korisnikSofija Mekic, 6.2.2017.

Postovanje, suprug je 1998.g prenio deviznu stednju sa Ljubljanske banke na jedinstveni broj i ona nisu koristena. Nakon njegove srmrti ja sam zakonski nasljednik. Interesuje me sta je potrebno da uradim da taj novac prebacim na svoje ime i kako se moze iskoristiti. Da li se on tretira kao stara devizna stednja koju treba verifikovati. Stalno prebivaliste mi je u Crnoj Gori

Odredbama člana 2. Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 44/04), potraživanje po osnovu stare devizne štednje postaje unutrašnji dug Federacije Bosne i Hercegovine koji se izmiruje u skladu sa posebnim zakonom, osim ako lice koje ima potraživanje po osnovu stare devizne štrednje ne da izjavu da ta potraživanja želi koristiti u procesu privatizacije. Izjava se podnosila Federalnom ministarstvu finansija. Članom 5. navedenog Zakona utvrđena je obaveza ove Agencije da dostavi Federalnom ministarstvu finansija bazu podataka stare devizne štednje na Jedinstvenom računu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu navedenog Zakona. S tim u vezi, ova Agencija je dostavila podatke za sve građane koji su imali neiskorišten iznos iz osnova stare devizne štednje na Jedinstvenom računu građana, za sve banke koje su dostavljale iznose na JRG. Nakon dostave baze podataka Federalnom ministarstvu finansija, građani nisu više mogli raspolagati iznosima iz osnova stare devizne štednje koji su registrovani na njihovim JRG, izuzev građana koji su u skladu sa članom 2. navedenog Zakona dali izjavu da iznos iz osnova stare devizne štednje na JRG žele koristiti u procesu privatizacije. Federalno ministarstvo finansija je u skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza na osnovu računa stare devizne štednje dalje provodilo postupak povrata stare devizne štednje kroz postupak verifikacije i gotovinske isplate. Na osnovu navedenog, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine nije nadležna za postupak verifikacije i gotovinske isplate stare devizne štednje. Na Vaš pismeni zahtjev, uz koji trebate dostaviti i neovjerenu fotokopiju l.k. odnosno rješenje o nasljeđivanju, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Vam može izdati potvrdu o stanju potraživanja iz osnova stare devizne štednje na JRG. Za sva pitanja u vezi stare devizne štednje obatite se Federalnom ministarstvu finansija.

certifikati korisnikMujić Đeva, 9.2.2017.

do kada važe certifikati za neisplaćene penzije PIO/MIO

Ukazom o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije, potraživanja s jedinstvenih računa građana mogu se koristiti u procesu privatizacije samo za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2017. godine.

privatizacije sipad konjic korisnikMamurni, 21.2.2017.

Kako radnici mogu doci do informacija o privatizaciji neke firma? Ja radim u firmi koja je privatizovala Šipad Konjic, radnici misle da poslodavac ne ispunjava obaveze. Kako se može saznati koje su obaveze poslodavca?

Obratite se nadležnoj, Agenciji za privatizaciju Hercegovačko- neretvanskog kantona u Mostaru.

stara devizna stednja korisnikSofija, 28.2.2017.

Poštovani, iz Slovenije su mi odbili zahtjev za isplatu stare devizne stednje jer je ista prenesena na JRG, iako nije korištena u procesu privatizacije i u potpunosti se nalazi na JRG. Nisu tražili da im se dostavi potvrda da se taj novac i dalje nalazi na JRG nego su rekli da oni nemaju obavezu da isplate taj novac. Ako je tako ko je onda dužan da ga isplati?

Odredbama člana 2. Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 44/04), potraživanje po osnovu stare devizne štednje postaje unutrašnji dug Fedearcije Bosne i Hercegovine koji se izmiruje u skladu sa posebnim zakonom, osim ako lice koje ima potraživanje po osnovu stare devizne štrednje ne da izjavu da ta potraživanja želi koristiti u procesu privatizacije. Izjava se podnosila Federalnom ministarstvu finansija. Članom 5. navedenog Zakona utvrđena je obaveza ove Agencije da dostavi Federalnom ministarstvu finansija bazu podataka stare devizne štednje na Jedinstvenom računu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu navedenog Zakona. S tim u vezi, ova Agencija je dostavila podatke za sve građane koji su imali neiskorišten iznos iz osnova stare devizne štednje na Jedinstvenom računu građana, za sve banke koje su dostavljale iznose na JRG. Nakon dostave baze podataka Federalnom ministarstvu finansija, građani nisu više mogli raspolagati iznosima iz osnova stare devizne štednje koji su registrovani na njihovim JRG, izuzev građana koji su u skladu sa članom 2. navedenog Zakona dali izjavu da iznos iz osnova stare devizne štednje na JRG žele koristiti u procesu privatizacije. Federalno ministarstvo finansija je u skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza na osnovu računa stare devizne štednje dalje provodilo postupak povrata stare devizne štednje kroz postupak verifikacije i gotovinske isplate.

stara devizna stednja korisniksofija, 3.3.2017.

Poštovani, shodno vašem odgovoru, ja sam i dalje zbunjena. Vi navodite da je za isplatu stare devizne štednje prebačene sa bilo koje banke na JRG koji nije korišten u procesu privatizacije nadležno Ministarstvo finansija BiH, a od njih sam dobila odgovor da ne rade verifikaciju i isplatu sredstava prebačenih sa Ljubljanske banke na JRG. Molim Vas da mi ovo razjasnite.

Potvrda o ne iskoristenim certifikatima u procesu privatizacije korisnikMusa, 8.3.2017.

Potrebna mi je potvrda da nisam iskoristio certifikate od stare devizne štednje kod Investbanke Beograd u procesu privatizacije,koji su potrebni dokumenti da pošaljem i koliko traje vaš odgovor za dobivanje navedene potvrde,hvala

Na Vas pismeni zahtjev, uz koji trebate dostaviti i neovjerenu fotokopiju lične karte, odnosno neovjerenu fotokopiju rješenja o nasljeđivanju (ako se radi o naslijeđenoj štednji), Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine može Vam izdati potvrdu o stanju potraživanja iz osnova stare devizne štednje na JRG.

Privatizacija komunalnih preduzeća korisnikNermin, 13.3.2017.

Da li postoji kakva Odluka kojom se reguliše privatizacija Komunalnih preduzeća U FBiH i da li je dozvoljena privatizacija komunalnih preduzeća obzirom da su to firme od društvenoh značaja. Havala

Članom 3. Zakona o privatizaciji preduzeća ( “Službene novine F BiH”, broj: 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) definisano je da odluku o metodama, rokovima i nadležnoj agenciji za privatizaciju preduzeća iz oblasti elektroprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja, igara na sreću i industrije naoružanja, vojne opreme veterinarske djelatnosti i kominalnih donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije BiH donijela je odluku kojom je definisano da će privatizaciju komunalne djelatnosti vršiti kantonalne agencije za privatizaciju. Nije definisano šta čini javno dobro u oblasti komunalne djelatnosti, odnosno šta je predmet privatizacije kod komunalnih preduzeća. Do danas javni komunalni sektor nije predmetom privatizacije, izuzev što su u javnom upisu dionica 2000. godine kantonalne agencije privatizovale jedan dio ovih preduzeća. Privatizacija javnog komunalnog sektora je jako kompleksan zadatak koji u proces privatizacije uvodi i posebnu dimenziju javnih interesa. Pojedine Vlade kantona su se izjasnile da postojeći zakonski propisi nisu dovoljna osnova za privatizaciju i da je neophodno donošenje zakonskih propisa na nivou Federacije kojima se reguliše rad komunalnih djelatnosti, koncesija, javnih usluga, definiranje javnog dobra itd. Uslov za privatizaciju javnih komunalnih preduzeća je rješavanje naprijed navedenih pitanja.

certifikati korisnikMiro, 16.3.2017.

Dali mi neko moze objasniti kako se obracunavaju certifikati kod otkupa stana. (vrijednost stana u novcu = vrijednost stana u certifikatima) ili obratno

Utvrđenu cijenu stana na kojem postoji stanarsko pravo možete platiti i u ceritifikatima, u punom iznosu te vrijednosti. Podsjećamo da, ukazom o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije, potraživanja s jedinstvenih računa građana mogu se koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2017. godine, u visini od 100% od ukupne cijene.

Stara devizna stednja korisnikNazif, 16.3.2017.

Poštovani, ukoliko direktno dodem da podnesem zahtjev za izdavanje potvrde o stanju stare devizne štednje na JRG uz navodeJMBG, da li isti bude gotov za jedan dan ili se ceka sedam dana. Hvala.

I lično podnesen zahtjev mora proći proceduru evidentiranja i obrade, te se objektivno ne može izdati za jedan dan.

Poslovni prostori u Karlovcu korisnikToni, 21.3.2017.

Zanims me kada ce biti ponovljen natjećaj za prodaju Lokala u Hrvatskoj u Karlovcu

Agencija za privatizaciju u FBiH objavit će javni poziv za prodaju nekretnina u Karlovcu momentom dobijanja pisma namjere.

Vojni certifikati korisnikOmar, 17.4.2017.

Poštovani, pročitao sam par poruka ispod ali želim da potvrdim da isto pravilo važi i za "ratne vojne certifikate". Dakle certifikati se mogu koristiti samo za otkup stana sa stanarskim pravom i ni za šta više?

Da, certifikate možete koristiti samo za otkup stana na kojem postoji stanarsko pravo.

Stara devizna stednja kod stare LJunljanske B u Sarajevo korisnikAzra KT, 19.4.2017.

Dali mi mozete tacno odgovoriti ?Ja zivim u inozemstvu nisam nikada prenosila ni trazila moju deviznu stednju sa LJB.Moje prebivaliste je u inozemstvu.Dali su vlast mogli bez mog pitanja i odobrenje da prebace novac sa mog deviznog racuna na JRG posto imam sve utrdne dokaze devizni broj racuna informacije sa LJB sve do 1994 kada je prestala sa radom I nemam adress prebibalista u BiH .Ja nisam nikada trazila ni prebacivanje ni certifikate Hvala za odgovor

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Vas obavještava da su banke dostavljale iznose na JRG iskazane u KM a u skladu sa članom 12. Uputstva o evidenciji i realizaciji potraživanja građana sa jedinstvenog računa („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 1/98,18/98,27/98). Agencija može samo provjeriti da li postoji registrovan iznos stare devizne štednje na JRG.

stara devizna štednja korisnikSanja, 27.4.2017.

Poštovani, možete li objaviti Uputstvo o evidenciji i realizaciji potraživanja građana sa jedinstvenog računa , na koje se pozivate u svom odgovoru ,na pitanje koje vam je postavila Azra KT,dana 19.04.2017.godine

Navedeni dokument možete naći na ovoj web stranici pod „Pravni okvir“.

stara devizna stednja kod ljub.banke korisnikPasan Tiro, 27.4.2017.

dobio sam od ljubljanske banke obavijest da je moja devizna stednja u iznosu 9.121,47 BAM prebacena na privatni racun broj EMSO 2009949170157, 31.07 1998. moje pitanje:dali je to tacno i ko je to mogao uraditi bez moje saglasnosti? hvala P.S. Ja to nisam ucinio

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Vas obavještava da su banke dostavljale iznose na JRG iskazane u KM a u skladu sa članom 12. Uputstva o evidenciji i realizaciji potraživanja građana sa jedinstvenog računa („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 1/98,18/98,27/98) a u kojem se između ostalog navodi da: „Banka iz stava 1. ovog člana dužna je dostaviti Zavodu podatke o deviznoj štednji građana iz stava 1. ovog člana sa stanjem na dan 31.03.1992. godine preračunatim u DEM i umanjenim za isplate izvršene do 31.12.1997. godine na elektronskom mediju najkasnije do 28.4.1998. godine. Podaci iz stava 2. ovog člana obavezno sadrže: 1) Prezime, ime roditelja i ime 2) Jedinstveni matični broj 3) Iznos devizne štednje na dan 31.12.1997. godine iskazan u KM“

verifikacija stare devizne štednje invest banke korisnikćorić zekira, 27.4.2017.

Korisnik sam stare devizne štednje Invest banke Beograd Filijala Tuzla koju želim prijaviti , obzirom da je prenijeta na certifika JRG da li trebam i gdje izvršiti verifikaciju prije same prijave . .

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Vam moze izdati potvrdu o stanju potraživanja iz osnova stare devizne štednje na JRG.Na Vas pismeni zahtjev, uz koji trebate dostaviti i neovjerenu fotokopiju lične karte, odnosno neovjerenu fotokopiju rješenja o nasljeđivanju (ako se radi o naslijeđenoj štednji),

stara devizna štednja Invest banke - verifikcija korisnikĆorić Zekira , 28.4.2017.

Ponovno Vam se javljam jer nisam dobila odgovor za verifikaciju .Gdje mogu verifikovati štednju Invest banke..Za potvrdu već znam i dobila sam je od Agencije za privatizaciju F BIH

Agencija za privatizaciju u FBiH nije nadležna institucija za povrat stare devizne štednje. Za sva pitanja u vezi stare devizne štednje obratite se Federalnom ministarstvu finansija.

dionice GP Vranica korisniknada vidaković, 28.4.2017.

može li neko da mi objasni gdje da potražim dionice od gp vranica na koje mislim da je imao pravo moj pokojni otac.nikad nas niko nije kontaktirao a njegove kolege su unovčile te dionice ili kako se već zovu.pozdrav

Obratite se Registru za vrijednosne papire.

Devizna stednj i isplata iste korisnikPasan Tiro, 29.4.2017.

Hvala na odgovoru,koji iskreno receno nisam ocekivao.Velika pohvala za to. I sada naviru nova pitanja: Kako da ostvarim pravo na isplati i ko ce da me isplati i po kojem osn0vu?(kamate za sve ove godine se nigdje ne pominju) i dali mogu nekoga uponomociti da to ucini za mene? Moj IQ je ogranicen pa odgovor i nisam bas razumio. Hvala P.S. Ja zivim i radim u inozemstvu (Njemacka)te sam tako malo hendikepiran.

Agencija za privatizaciju u FBiH nije nadležna institucija za povrat stare devizne štednje. Za sva pitanja u vezi stare devizne štednje obratite se Federalnom ministarstvu finansija.

stara devizna štednja ljubljanska banka korisnikSanja, 29.4.2017.

Poštovani,molim vas za odgovor kako je moguće da kako smo saznali iz novina, prilikom susreta gopode Cerar i Zvizdić,postoji samo 5000 spornih štednih uloga ,ako je se ta evidencija , shodno članu 12. UPUTSTVA O EVIDENCIJI I REALIZACIJI POTRAŽIVANJA GRAĐANA SA JEDINSTVENOG RAČUNA, trebala odnositi na sve imaoce ovih uloga uz ispunjavnje uslova iz ovog člana.Moje drugo pitanje je , kako mogu dobiti kopiju dokumentacije na osnovu koje je ovaj prenos izvršen.Hvala

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Vas obavještava da su banke dostavljale iznose na JRG iskazane u KM a u skladu sa članom 12. Uputstva o evidenciji i realizaciji potraživanja građana sa jedinstvenog računa („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 1/98,18/98,27/98) a u kojem se između ostalog navodi da: „Banka iz stava 1. ovog člana dužna je dostaviti Zavodu podatke o deviznoj štednji građana iz stava 1. ovog člana sa stanjem na dan 31.03.1992. godine preračunatim u DEM i umanjenim za isplate izvršene do 31.12.1997. godine na elektronskom mediju najkasnije do 28.4.1998. godine. Podaci iz stava 2. ovog člana obavezno sadrže: 1) Prezime, ime roditelja i ime 2) Jedinstveni matični broj 3) Iznos devizne štednje na dan 31.12.1997. godine iskazan u KM“ Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine raspolaže sa elektronskom arhivom učitavanja iznosa iz osnova stare devizne štednje na JRG-a a koja su od strane banaka dostavljana.

Stara devizna stednja korisnikPasan Tiro, 8.5.2017.

Dobar dan, Ponovo se javljam u vezi stare devizne stednje.Naime ,Ljubljanska banka tvrdi da je moj novac na posebnom racunu pri Agencuji za privatizaciju u Federaciji BiH, koji se vodi na moje ime.Stoga moj zahtjev:Posaljite mi formular za povrat stare devizne stednje i takodjer trazim potpunu informacije o iznosu i obracunatom kamatom za 26 godina tj.do dana isplate. A ovo je odlomak iz odgovora LJ.Banke: Tudi na podlagi podatkov in dokumentov, ki jih je Sklad pridobil skladno s öetrtirn odstavkom 9. ölena ZNISESCP, je bilo ugotovljeno, da je stranka predmetno devizno vlogo, v protivrednosti 9.121,4 7 BAM, prenesla na posebni privatizacijski raöun pri Agenciji za privatizacijo v Federaciji BIH, ki se glasi na ime stranke in njen EMSO 2009949170157, kar potrjuje toönost dokazil, ki so bila prilozena vlogi. Nadam se da je i vama jasno da ste prisilno prekinuli moj ugovor stednje sa <ljubljanskom Bankom.A to je kriminal. Pozdrav Pasan Tiro

Stara devizna stednja korisnikPasan Tiro, 9.5.2017.

Dobar dan zasto ne odgovarate?Jasno se vidi iz pisma Ljubljanske banke da se moj novac nalazi na navedenom racunu kod vase agencije.Prema tome treba da stupite u akciju i sve neizmirene racune dovedete u zadovoljavajuci status za sve ostecene. Vas odgovor ocekujem sa pozitivnim epilogom po mene i sve ostale kao sto sam ja. Hvala

Odredbama člana 2. Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 44/04), potraživanje po osnovu stare devizne štednje postaje unutrašnji dug Fedearcije Bosne i Hercegovine koji se izmiruje u skladu sa posebnim zakonom, osim ako lice koje ima potraživanje po osnovu stare devizne štrednje ne da izjavu da ta potraživanja želi koristiti u procesu privatizacije. Izjava se podnosila Federalnom ministarstvu finansija. Članom 5. navedenog Zakona utvrđena je obaveza ove Agencije da dostavi Federalnom ministarstvu finansija bazu podataka stare devizne štednje na Jedinstvenom računu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu navedenog Zakona. S tim u vezi, ova Agencija je dostavila podatke za sve građane koji su imali neiskorišten iznos iz osnova stare devizne štednje na Jedinstvenom računu građana, za sve banke koje su dostavljale iznose na JRG. Nakon dostave baze podataka Federalnom ministarstvu finansija, građani nisu više mogli raspolagati iznosima iz osnova stare devizne štednje koji su registrovani na njihovim JRG, izuzev građana koji su u skladu sa članom 2. navedenog Zakona dali izjavu da iznos iz osnova stare devizne štednje na JRG žele koristiti u procesu privatizacije. Agencija za privatizaciju u FBiH nije nadležna institucija za povrat stare devizne štednje. Za sva pitanja u vezi stare devizne štednje obratite se Federalnom ministarstvu finansija.

stara devitna štednja invest banke Tuzla korisnikĆorić Zekira, 10.5.2017.

Molić ću vas za odgovor tko će davati nove potvrde za povrat štednje Investbanke Tuzla ,obzirom da je predhodna od prošlog mjeseca neprihvatljiva koju sam dobila od vas.

Agencija za privatizaciju u FBiH nije nadležna institucija za povrat stare devizne štednje. Za sva pitanja u vezi stare devizne štednje obratite se Federalnom ministarstvu finansija.

certifikati korisnikMerima, 20.5.2017.

Poštovani, da li će se stan na kome postoji stanarsko pravo moći otkupiti certifikatima nakon 30.06.17 obzirom da se za isti vodi sudski spor. Tužba predata prije tri godine, a nije održano nijedno ročište. hvala

Korištenje certifikata definisano je Zakonom o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 27/97, 8/99, 45/00, 54/00, 32/01, 27/02, 57/03, 44/04, 79/07, 65/09, 48/11, 111/12 i 86/15) po kojem „potraživanja s Jedinstvenih računa građana mogu se koristiti u procesu privatizacije: za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30.juna 2017.godine u visini od 100% od ukupne cijene.” Kako je Federalno ministarstvo finansija obrađivač a Vlada Federacije BiH predlagač Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, Agencija za privatizaciju u FBiH je uputila inicijativu na adresu navedenih institucija za ocjenu potrebe i za blagovremeno iniciranje produženja roka važenja certifikata.

ljubljanska banka-isplata korisnikdragana čović, 25.5.2017.

Poštovani , išla sam redovitim putem za povrat stare devizne štednje kod LJB . 1. Podnesen zahtjev u Ljubljanu sa svom popratnom dokumentacijom . 2. Zahtjev odbijen jer je štednja prenesena na JRG ( jedinstveni račun ) . 3. Dobivam izvod JRG od vaše agencije i na njemu vidljiv iznos stanja LJubljanske banke . 4. Upućujem tužbu Upravnom sudu u Ljubljanu radi neisplate štednje . 5. Sud traži uplatu 145,00 EUR na ime tužbe i moram platiti opunomoćenika ili mog zastupnika za primanje pismena koje sud presudi . Pitam , šta će biti sa tom evidentiranom štednjom ? Je li problem agenciji da ta ista sredstva vrati na knjižicu isto kao što ih je prebacila na JRG pa da Slovenija ne pravi problem oko isplate . Jasno je da ta štednja nije isplaćena . Zašto se to ne riješi na razini država , ovako se izlažemo nepotrebnim troškovima i nije nam jasno šta će biti dalje . Da li vi imate neku informaciju ili pojašnjenje jer ovakvih kao ja ima više tisuća ?

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH nije nadležna za povrat stare devizne štednje.Obratite se Ministarstvu finansija u FBiH kao nadležnoj instituciji.

stara devizna štednja ljubljanske banke Sarajevo korisnikSuzana Č, 30.5.2017.

Poštovani, skoro prije godinu dana smo ja i brat tražili ispis prometa odnosno verifikaciju devizne štednje (vezano na samovoljni prenos sredstava na JRG za pokojnim ocem. Iako je bila dokumentacija potpuna su nam je vratili (ne živimo u BIH) i tražili da to obavimo ili osobno ili putem opunomoćenog odvjetnika, što smo i uradili. Posjedujemo i originalne knjižice i rješenje o nasledstvu i to smo sve predložili ali od vas mjesecima nikakvog odgovora. Molim Vas recite otvoreno kako dugo traje, da od vas pribavimo potvrdu o prometu na JRG odnosno staroj deviznoj štednji, koja je bila prenesena tamo bez očevog pristanka. Radi se samo o deviznoj štednji a ne o certifikatima.

Kontaktirajte nas na telefone 033 586 248 ili 033 586 247

Devizna stednja na ljubljanskoj u Sarajevu korisnikAzra KT, 4.6.2017.

Postovani vi ste mi odgovorili na Moje pitanje Ali ja vas Ne razumijem ovako ste odgovoril Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Vas obavještava da su banke dostavljale iznose na JRG iskazane u KM a u skladu sa članom 12. Uputstva o evidenciji i realizaciji potraživanja građana sa jedinstvenog računa („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 1/98,18/98,27/98). Agencija može samo provjeriti da li postoji registrovan iznos stare devizne štednje na JRG.MOZETE MI TO OBJSNITI JEDNOSTSVNIJE ;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; ja nikada ne citam stampu u bih i moja familjia zivi u inozemstvu dali su mogli prebaciti Moje devize bez da mi salju obavjest na adresu u inozemstvu posto nisam registrovana u bih ;;;;;;;;;;;;;;;:::;:: mozete mi to objasniti jednostsvnije

certifikati korisnikIveta , 22.6.2017.

Posjedujem certifikate u vrijednosti 30000 , zanima me kako ih iskoristiti osim privatizacije stana.

Ukazom o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije, potraživanja s jedinstvenih računa građana mogu se koristiti u procesu privatizacije samo za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2017. godine.

otkup stana korisnikIrmina, 4.7.2017.

Poštovani, hoće li se produžiti rok za otkup stanova certifikatima?

Agencija za privatizaciju u FBiH trenutno ne raspolaže informacijom hoće li i kada biti produžen rok za otkup stanova certifikatima. Ukoliko Ministarstvo finansija kao obrađivač i Vlada Federacije BiH kao predlagač Zakona o utvrđivanju i ostvarivaju potraživanja građana u postupku privatizacije, ocijene da je potrebno produžiti rok važenja certifikata i nakon što Parlament Federacije BiH prihvati dalje eventualno produženje roka važenja cerifikata, APF će ponovo omogućiti uspostavljanje prometa sa privatizacijskih računa.

stara devizna štednja korisnikŽika, 18.7.2017.

Kod Jugobanke Osnovna banka Sarajevo sam imao neiskorištenu staru deviznu štednju i kao dokaz o tome posjedujem i originalnu deviznu štednu knjižicu.Da bi mogao izvršiti verifikaciju u agenciji FIA neophodna mi je od Agencije za privatizaciju u Fed.BiH potvrda o stanju stare devizne štednje na JRG te sam se istoj pismenim putem i obratio .Nakon par dana sam na kućnu adresu dobio pismeni odgovor da je Agencija utvrdila da na JRG, prema mom matičnom broju i imenu i prezimenu , ne postoji evidentiran iznos iz osnova stare devizne štednje.I šta sada,neko jednostavno iz banke nije prijavio moje potraživanje Agenciji i nikom ništa što ja sada bez te potvrde ne mogu ni verifikovati kod FIA svoje potraživanje.Šta dalje i da li je moguće da nam se na ovakav primitivan način otimaju naša devizna sredstva ?

To što na Vašem JRG nije evidentirana stara devizna štednja ne znači da je nemate a još manje da Vam je „na primitivan način otuđena“. Ona jednostvano nisu evidentirana kao potraživanja u procesu privatizacije (certifikati) te istu niste mogli koristili u procesu privatizacije. Dakle, Vi i dalje imate štednju koja je evidentirana na štednoj knjižici.

Prijava potraživanja stare devizne štednje Investbanka korisnikMira, 26.7.2017.

Da li ste vi ovlašteni od strane Ministartstva finansija BiH da izdajete uvjerenje da imaoci stare devizne štednje kod Investbanke Beograd nisu ostvarili pravo po osnovu stare devizne štednje niti im je to pravo priznato od strane BiH,i ako niste vi ,ko jeste da li znate ?

APF nije ovlaštena od strane Ministarstva finansija BiH da izdaje uvjerenja za imaoce stare devizne štednje kod Investbanke Beograd ali raspolaže evidencijom o potraživanjima iz osnova stare devizne štednje koji su registrovani na JRG i u skladu sa nevedenom evidencijom može izdati potvrdu o stanju potraživanja iz osnova stare devizne štednje na JRG.

APF nije ovlaštena od strane Ministarstva finansija BiH da izdaje uvjerenja za imaoce stare devizne štednje kod Investbanke Beograd ali raspolaže evidencijom o potraživanjima iz osnova stare devizne štednje koji su registrovani na JRG i u skladu sa nevedenom evidencijom može izdati potvrdu o stanju potraživanja iz osnova stare devizne štednje na JRG.

Hotel Internacional korisnikAdmir, 26.7.2017.

Za jucer ste najavili otvaranje ponuda za hotel Internacional, kada ce biti objavljenje informacije o prodaji ?

Tender za prodaju poslovnog objekta Hotel „Internacional“ u vlasništvu preduzeća Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica proglašen je neuspjelim jer u roku, postavljenom u javnom pozivu, nije pristigla niti jedna ponuda. O eventualno novoj prodaji odluku treba donijeti Nadzorni odbor Željezare „Zenica“.

Tender za prodaju poslovnog objekta Hotel „Internacional“ u vlasništvu preduzeća Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica proglašen je neuspjelim jer u roku, postavljenom u javnom pozivu, nije pristigla niti jedna ponuda. O eventualno novoj prodaji odluku treba donijeti Nadzorni odbor Željezare „Zenica“.

stara devizna štednja kod Investbanke korisnikRada , 28.7.2017.

Da li ste ovlašteni da izdajete potvrde da devizne štediše kod Investbanke Beograd nisu ostvarile pravo po osnovu stare devizne štednje niti im je to pravo priznato od strane BiH,i ako niste vi ,ko jeste, da li znate ? Predmetna potvrda se zahtjeva, pored ostale dokumentacije, u svrhu prijave potraživanja. Hvala lijepa!

APF nije ovlaštena od strane Ministarstva finansija BiH da izdaje uvjerenja za imaoce stare devizne štednje kod Investbanke Beograd ali raspolaže evidencijom o potraživanjima iz osnova stare devizne štednje koji su registrovani na JRG i u skladu sa nevedenom evidencijom može izdati potvrdu o stanju potraživanja iz osnova stare devizne štednje na JRG.

Certifikati korisnikBećirović, 1.8.2017.

Molim vas da mi pojasnite koja institucija odlučuje o sudbini neuloženih certifikata i imamo li osnove mi građani da tužimo Federaciju BiH zbog izbjegavanja obaveze da certifikate uključi u opticaj(privatizaciju društvene imovine-javnih preduzeća i sl. što je prvobitno i obećano)

Korištenje certifikata definisano Zakonom o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 27/97, 8/99, 45/00, 54/00, 32/01, 27/02, 57/03, 44/04, 79/07, 65/09, 48/11, 111/12 i 86/15) pri čemu je Federalno ministarstvo finansija obrađivač a Vlada Federacije BiH predlagač navedenog Zakona.

Stara devizna štednja -Invest banka korisnikSlađana, 14.8.2017.

Poštovani, imajući u vidu informaciju objavljenu na zvaničnoj internet stranici Ministarstva finansija Republike Srbije (www.mfin.gov.rs), da je prilikom podnošenja zahtjeva za povrat stare devizne štednje potrebno dostaviti potvrde o stanju deviznog štednog uloga i o prometu deviznog štednog uloga (obrasci su takođe dostupni na pomenutoj internet stranici), želim provjeriti da li ste vi (kao institucija) u prilici izdati pomenute obrasce.

Ne, ali APF raspolaže sa evidencijom o potraživanjima iz osnova stare devizne štednje koji su registrovani na JRG i u skladu sa nevedenom evidencijom može izdati potvrdu o stanju potraživanja iz osnova stare devizne štednje na JRG.

Nadzorni odborAPFBiH korisnikZijo Orucevic77GL, 26.9.2017.

Molim vas da odgovorite zasto APFBiH nema Nadzornog Odbora kada po zakonu ona mora imati NO koji ce pratiti zakonitost rada i financijskog poslovanja Agencije.Znaci li to da neko zbog tog mora snositi odgovornost .Zato skrecem paznju direktoru Agencije da sto prije pokrene radnje za prijem clanova nadzornog odbora i da isti imenuje u sto kracem roku.

Izbor članova Nadzornog odbora APF-a u nadležnosti je Parlamenta Federacije BiH. APF ne raspolaže informacijom o toku izbora članova Nadzornog odbora. APF je učinila sve što je u njenoj nadležnosti kako bi se imenovao Nadzorni odbor.

Otkup stana korisnikSebira, 29.9.2017.

Poštovani, hoće li se produžiti rok za otkup stanova certifikatima?

Vlada Federacije BiH putem Federalnog ministarstva finansija uputila je Parlamentu Bosne i Hercegovine prijedlog za produženje roka važenja certifikata.

ovjera i prevod dokumenata korisnikIVO BVARTULA, 3.10.2017.

Živim u Federaciji BiH.Da li moram sve dokumente prevesti na srpski jezik i iste ovjeriti kod notara?

Ako je riječ o dokumentima potrebnim za povrat stare devizne štednje, APF nije institucija nadležna za ove poslove tako da ne raspolažemo informacijama koje ste tražili.

Stara devizna štednja korisnikFatima 72, 20.10.2017.

Moj otac je bio devizni stedisa investbanke beograd.moj brat je 2002 prenio ta sredstva na agenciju za privatizaciju ali ih nije iskoristio odnosno nije ih pretvorio u certifikate.Dali postoji mogucnost s obzirom na sve sada traziti povrat stare devizne stednje u Srbiji...jer na knjizici mog oca investbanke je stanje 0.

Odlukom Vlade Federacije BiH o određivanju organa i postupku izdavanja potvrda deviznim štedišama Invest banke ad Beograd i Jugoslovenske izvozne i kreditne banke ad Beograd, koja je stupila na snagu 10.10.2017. godine, izdavanje potvrda deviznim štedišama obavljat će Financijsko- informatička agencija (FIA).

JRG korisnikMIRO, 2.11.2017.

Koji su dokumenti potrebni da bi dobio izvod sa JRG elektronski putem a potrebno mi je za pokojnog oca.

Pozovite Agenciju za privatizaciju u FBiH na telefon 033 586 248 ili 586 247.

Ljubljanska banka korisnikNina, 24.11.2017.

Koliko se ceka na odgovor Ljubljanske banke? Zahtjev sam poslala prije mjesec dana?

Obratite se instituciji kojoj se podnijeli zahtjev.

Obratite se instituciji kojoj se podnijeli zahtjev.

CERTIFIKATI korisnikGOJKO V., 27.11.2017.

Poštovani, nasljednik sam certifikata od svojih roditelja, a koje su oni uložili u Drvnu industriju "Sana" Sanski Most, dana 16.03. 2001 .godine. Pokojni otac je uložio 8170,00 KM, a pokojna majka 1900,00 KM. Takođe, i ja sam uložio 1900,00 KM. Majka je prva umrla, i bila je ostavinska rasprava, te su predmet nasljeđivanja bili i certifikati. Odnosno, mi imamo uplatnice da su certifikati uloženi u Drvnu industriju "Sana" putem Agencije za privatizaciju Unsko Sanskog kantona. Sve do unazad mjesec dana, a ostavinska rasprava za oca još traje, dobio sam saznanja da taj prvi krug privatizacije nije uspio, te su ta sredstva vraćena na JRG dana 06.04. 2001. godine. Kako su mi rekli, mi smo bili u obavezi da učestvujemo u drugom krugu privatizacije, ali mi to nismo znali, jer smo kao raseljena lica živjeli u Banja Luci, niti smo dobili bilo kakvo obavještenje o tome, mada smo dali tačnu adresu stanovanja. Prema tome ta sredstva se sad nalaze na tim JRG, kod Zavoda za platni promet Federacije. U ostavini od roditelja, ta sredstva pripadaju meni i interesuje me kako do njih mogu doći, podići ili ih nekako iskoristiti. Napominjem, da bi se ostavinska rasprava, odnosno da bih mogao dobiti rješenje kojim nasljeđujem tu vrijednost, mogao dobiti do kraja ove godine ili prvih mjeseci 2018. godine. Naravno, obraćao sam se nekim ustanovama da saznam sudbinu tih sredstava, takođe se i notar, koji je vodio ostavinski postupak obraćao ali nism odobili valjan odgovor. Napominjem da sam spreman sam odraditi i druge pravne radnje, kako bi došao do tih sredstava. Nemoguće je da ona budu bez ikakve vrijednosti, svedena na "cifre na papiru". Unaprijed se zahvaljujem.

Zakonom o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 27/97, 8/99, 45/00, 54/00, 32/01, 27/02, 57/03, 44/04, 79/07, 65/09, 48/11, 111/12 i 86/15) utvrđeno je da „potraživanja s Jedinstvenih računa građana mogu se koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2017.godine u visini od 100% od ukupne cijene”. Na osnovu navedenog zakona, trenutno je obustavljeno izvršavanje privatizacijskih transakcija. Na sjednici Vlade FBiH od 27.7.2017. godine upućen je Prijedlog zakona za produženje roka važenja certifikata na još dvije godine. Prijedlog zakona je usvojen na 22. vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije, od 21.11.2017. godine. Na dnevnom redu 22. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije pod tačkom 6. planirano je provođenje skraćenog postupka za usvajanje Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije. Nakon usvajanje navedenog zakona i objave u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, promet privatizacisjkih transakcija bit će ponovo omogućen i to jedino za otkup stana na kojem postoji stanarsko pravo.

Stara devizna štednja kod Ljubljanske banke i Invest banke korisnikGoran Sarta, 28.11.2017.

Poštovani, od roditelja sam naslijedio potraživanja na ime stare devizne štednje kod Ljubljanske banke i Invest banke ad Beograd. U štednim knjižicama koje sam naslijdio je evidentirano da su polozi preneseni na JRG. Kome se trebam obratiti za potvrdu o stanju potraživanja iz osnvoa stare devizne štednje, vama ili Financijsko-informatičkoj agenciji? Jeste li vi prestali sa izdavanjem tih potvrda i da li ste zaduženi za još neku aktivnost vezano za ostvarenje prava iz stare devizne štednje?

Odlukom o određivanju organa i postupku izdavanja potvrda deviznim štedišama Investbanke ad Beograd i Jugoslovenske izvozne i kreditne banke ad Beograd („Službene novine Federacije BiH“, broj 78/17) utvrđena je Finansijsko – informatička agencija kao nadležna institucija za izdavanje potvrda deviznim štedišama Investbanke ad Beograd i Jugoslovenske izvozne i kreditne banke ad Beograd. Agencija za privatizaciju u FBiH Vam može izdati potvrdu o stanju potraživanja iz osnova stare devizne štednje na JRG u skladu sa članom 169. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).

privatizacija firme korisnikBiljana, 17.12.2017.

Gdje se moze provjeriti ko je privatizovao gradjevinsku firmu GP Hercegovina,Sarajevo,odnosno ko je njen pravni naslijednik?

Privatizacija preduzeća GP „Hercegovina“ nije u nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH. Obratite se nadležnoj, Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo.

Uvezivanje penzionog staža korisnikHamdija, 11.1.2018.

Radna knjižica mi je zaključena sa 31.12.1996. godine u D.D. Angropreduzeće Cazin.Provjerom u Zavodu PIO utvrđeno je da mi nisu uplaćeni doprinosi za penziono osiguranje za 1992,1993,1994,1995 i 1996 godinu.Ko je obavezan da mi uplati doprinose za taj period.

Privatizacija preduzeća „Angropreduzeće“ d.d. Cazin nije u nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH. Obratite se nadležnoj Agenciji za privatizaciju Unsko-sanskog kantona.

Otkup stana korisnikSebira, 12.1.2018.

Pitanje: Dali se produženje roka za otkup stanova certifikatima može odnositi na stanove Općine Velika Kladuša? Rok produžen na 22. Vanrednoj sjednici, Parlamenta F BiH, 21.11.2017. godine. Obrazloženje Općina Velika Kladuša je po stupanju na snagu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova koji je objavljen u („Sl.Novine F BiH“ broj 28/05 i broj 2/08) i po kojem Zakonu je Općinski organ (Služba koja je vodila postupke o povratu stanova) bila u obavezi izvršiti povrat svih napuštenih stanova ranijim vlasnicima (preduzećoma i ostalim institucijama) na području Općine Velika Kladuša, što je i učinila, ali nije dala na raspolaganje i dodjelu Općinskih stanova Općinskim uposlenicima koji nemaju riješeno stambeno pitanje po gore navedenom Zakonu, već su uradili slijedeće, Na prijedlog tadašnjeg načelnika Općine Velika Kladuša, Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša je na XXVII sjednici, održanoj 16. i 17.02.2011. godine, usvojilo Odluku o proglašenju Općinskih stanova kadrovskim stanovima, (koja nije bila zakonita) objavljena je u („Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“, broj 1/11) Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša u sadašnjem sazivuna IX redovnoj sjednici održanoj 13.07.2017. godine, usvoilo je Odluku o stavljanju van snage, Odluku o proglašenju Općinskih stanova kadrovskim stanovima, objavljenu u („Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“, broj 9/17). Na istoj sjednici Općinsko vijeće usvoilo je Zaključak kojim se nalaže Općinskom načelniku da provede aktivnosti vezane za davanje useljivih stanova na privremeno korištenje uz naknadu do konačne odluke Općinskog vijeća o raspolaganju istim. 27.11.2017. godine Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša, donijelo je Odluku o davanje u zakup stanova i poslovnih prostora Općine Velika Kladuša, objavljeno u („Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“, broj 14/17).

Ukazom o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 13/18) utvrđeno je da se potraživanja s Jedinstvenih računa građana mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2019.godine u visini od 100% od ukupne cijene. Za sva pitanja u vezi privatizacije stanova obratite se Federalnom ministarstvu prostornog uređenja čija je nadležnost privatizacija stanova.

certifikati korisnikDanijel, 20.3.2018.

Poštovanje Na koji način osim otkupa stana se mogu koristiti certifikati, odnosno mogu li se iskoristiti ili unovčiti na neki drugi način? unaprijed zahvaljujem.

U skladu sa Ukazom o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 13/18), potraživanja s Jedinstvenih računa građana mogu se koristiti u procesu privatizacije samo za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2019. godine u visini od 100% od ukupne cijene.

certifikati korisnikMirela, 2.4.2018.

Postovani, zanima me kako mogu doci u posjed kopije o otkupu stana za certifikate koji je uradjen jos 1998 godine. Obzirom da nas je bilo vise koji smo ucestvovali u otkupu, treba mi neka potvrda o tome ko je sve i koliko ucestvovao u istom. Hvala

Ako ne posjedujete original obrazac kojim je izvršeno plaćanje stana sa Jedinstvenog računa građana - JRG, Agencija za privatizaciju u FBiH može Vam, na Vaš pismeni zahtjev, izdati potvrdu da je sa Vašeg JRG izvršeno plaćanje stana.

N.O. APFBiH korisnikMario, 30.4.2018.

Sta se desava sa imenovanjem Nadzornog odbora APFBiH.Zasto se ponovo ne obratite parlamentu Federacije ili vam nije u interesu sto se zakon krsi jer i vama to imponuje da zivite i radite bez Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju u FBiH prestao je sa radom 17.07.2012. godine, zbog isteka mandata, te novi nije imenovan, o čemu je Parlament Federacije BiH blagovremeno obaviješten.

Promet i stanje Jedinstvenog računa građanina korisnikIsmet Ramović, Hadžići, Binježevo do 5., 27.6.2018.

Da li Agencija za privatizaciju (u skladu sa Odlukom o čuvanju i korištenju dokumentacije koja se odnosi na privatizacijske transakcije vezane za javni upis dionica, Sl.novine FBiH, broj 9/07) može po zahtjevu vlasnika jedinstvenog računa građanina, odnosno po zahtjevu Suda, dati podatke o privatizacijskim transakcijama na jedinstvenom računu građanina u periodu 1998. do 2006. godine (promet i stanje jedinstvenog računa po nalozima za prenos potraživanja sa jedinstvenog računa, obrasci P1, P2, P3 i P4).

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ne raspolaže sa origilanim nalozima koje je trebao popuniti vlasnik JRG a na osnovu kojeg je izvršen prenos potraživanja sa JRG. Odlukom o čuvanju i korištenju dokumentacije koja se odnosi na privatizacijske transakcije vezane za javni upis dionica („Službene novine FBiH“, broj 9/07), tačka II, čuvanje i korištenje dokumentacije o privatizacijskim transakcijama koje su nastale dijelom u vrijeme obavljanja unutrašnjeg platnog prometa u Zavodu za platni promet, a dijelom kroz obavljanje tih poslova u Agencijama AFIP i FIP, daje se u nadležnost Agencijama AFIP i FIP. U skladu sa tačkom III, pomenute Odluke, Agencije AFIP i FIP su dužne postupati po zahtjevima fizičkih i pravnih lica i dokumentaciju o obavljenoj privatizacijskoj transakciji u vidu naloga za prijenos potraživanja i obrazaca P1, P2, P3 i P4, tražiocima stavljati na uvid i korištenje.

Prebacivanje iznosa iz osnova stare devizne štednje sa JRG-a korisnikLamija, 23.7.2018.

S obzirom na informaciju dostupnu na web-stranici Agencije za privatizaciju u FBiH (http://www.apf.com.ba/press/saopstenja/?id=3272), gdje piše da je „Agencija za privatizaciju u FBiH obavijestila pošte u FBiH da od 23.2.2018. godine mogu vršiti transakcije prenosa iznosa sa jednog na drugi JRG, plaćanje stana i štampanje izvoda sa JRG“, želim pitati sljedeće: dana 28. 06. 2018. na osnovu uvida u bazu podataka JRG-a, Agencija za privatizaciju u FBiH je utvrdila da na mom JRG-u postoji neutrošn iznos iz osnova stare devizne štednje dostavljen iz Ljubljanske banke Sarajevo i registrovan 1999. godine. Pošto niko nije nadležan za isplatu, tj.: - Agencija za privatizaciju u FBiH nije nadležna za povrat stare devizne štednje, - Fond za sukcesiju Republike Slovenije kaže da nije nadležan za isplatu, jer je iznos na JRG-u i upućuje da to treba da uradi Ministarstvo finansija FBiH, - Ministarstvo FBiH kaže da ne postoji pravni osnov prema kojem bi ono izmirivalo staru deviznu štednju Ljubljanske banke dd Ljubljana – Filijala Sarajevo i savjetuje dalje obraćanje nadležnim slovenačkim organima, interesuje me mogu li iznos iz osnova stare devizne štednje sa svog JRG-a prebaciti nekoj brokerskoj kući ili IF-u? Hvala!

Odredbama člana 2. Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 44/04), potraživanje po osnovu stare devizne štednje postaje unutrašnji dug Fedearcije Bosne i Hercegovine koji se izmiruje u skladu sa posebnim zakonom, osim ako lice koje ima potraživanje po osnovu stare devizne štednje neda izjavu da ta potraživanja želi koristiti u procesu privatizacije. Izjava se podnosila Federalnom ministarstvu finansija. Članom 5. navedenog Zakona utvrđena je obaveza ove Agencije da dostavi Federalnom ministarstvu finansija bazu podataka stare devizne štednje na Jedinstvenom računu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu navedenog Zakona. S tim u vezi, ova Agencija je dostavila podatke za sve građane koji su imali neiskorišten iznos iz osnova stare devizne štednje na Jedinstvenom računu građana, za sve banke koje su dostavljale iznose na JRG. Nakon dostave baze podataka Federalnom ministarstvu finansija, građani više ne mogu raspolagati iznosima iz osnova stare devizne štednje koji su registrovani na njihovim JRG, izuzev građana koji su u skladu sa članom 2. navedenog Zakona dali izjavu da iznos iz osnova stare devizne štednje na JRG žele koristiti u procesu privatizacije.

opća potraživanja,mogućnost korištenja korisnikželjko, 25.7.2018.

Molim Vas da mi odgovorite na koji način se mogu iskoristiti opća potraživanja prema Fedraciji BiH?

U skladu sa Zakonom o izmjeni Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 13/18) potraživanja s Jedinstvenih računa građani mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2019. godine u visini od 100% od ukupne cijene.

pitanje korisnikIbro, 2.9.2018.

Jeli moguće da će certifikati sa Jedinstvenog računa građana(oko 40%) ostati ne utrošeni,odnosno da će obični građani biti prevareni od države,ovo što se ponavlja godinama da se mogu otkupiti stanovi je čista prevara (ko to od običnih građana ima stan za otkupiti),velika zamjerka Agenciji za privatizaciku Federacije,što ne inicira kod inertne vlade da se nađe neko realno riješenje da građani nebudu oštećeni i kažnjeni što nisu mogli doći na red (od političara i lobista)da ulože certifikate

Provedbom tri javna poziva za upis dionica, okončana je, novembra 2002. godine, masovna privatizacija u FBiH. Ovom metodom privatizirano je 765 preduzeća (djelomično ili u potpunosti). Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine će dosljedno provesti naloge i smjernice koji joj budu upućeni od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine a koji se odnose na korištenje potraživanja evidentiranih na jedinstvenim računima građana.

Stara devizna stednja korisnikBranka, 12.9.2018.

S obzirom da ne posedujem stan na kojem postoji stanarsko pravo koji bi otkupila starom deviznom stednjom, interesuje me sta ce se desiti sa sredstvima koja postoje na mom JRG po osnovu stare devizne stednje ( Ljubljanska banka), a koja se ne utrose u procesu privatizacije za kupovinu stana? Da li je moguce da ce ta sredstva ostati neutrosena i da ce od svega ostati samo evidencija o neutrosenim deviznim sredstvima kao " mrtvo" slovo na papiru? U banci sam kpak imala " zivi" novac, a ostala sam samo sa evidencijom na papiru. Da li je moguce ovako izigrati svojd gradjane?

Odredbama člana 2. Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 44/04), potraživanje po osnovu stare devizne štednje postaje unutrašnji dug Fedearcije Bosne i Hercegovine koji se izmiruje u skladu sa posebnim zakonom, osim ako lice koje ima potraživanje po osnovu stare devizne štrednje ne da izjavu da ta potraživanja želi koristiti u procesu privatizacije. Izjava se podnosila Federalnom ministarstvu finansija. Članom 5. navedenog Zakona utvrđena je obaveza ove Agencije da dostavi Federalnom ministarstvu finansija bazu podataka stare devizne štednje na Jedinstvenom računu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu navedenog Zakona. S tim u vezi, ova Agencija je dostavila podatke za sve građane koji su imali neiskorišten iznos iz osnova stare devizne štednje na Jedinstvenom računu građana, za sve banke koje su dostavljale iznose na JRG. Nakon dostave baze podataka Federalnom ministarstvu finansija, građani nisu više mogli raspolagati iznosima iz osnova stare devizne štednje koji su registrovani na njihovim JRG, izuzev građana koji su u skladu sa članom 2. navedenog Zakona dali izjavu da iznos iz osnova stare devizne štednje na JRG žele koristiti u procesu privatizacije. Federalno ministarstvo finansija je u skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza na osnovu računa stare devizne štednje dalje provodilo postupak povrata stare devizne štednje kroz postupak verifikacije i gotovinske isplate. Za sva pitanja u vezi stare devizne štednje obratite se Federalnom ministarstvu finansija.

povrat vrijednosnih papira korisnikdževad ćosić, 23.1.2019.

Molimo Vas da mi date informaciju o mojoj izvrsenoj upati prema agenciji,a u svrhu upisa dionica u Bh telecom.Uplata je izvršena 24.07.2002 god.Nasom provjerom je utvrdjeno da nismo upisani kao dionicari u Bh telecom.

Za provjeru i pružanje informacija oko uplata i upisa dionica potrebno je da dođete u Agenciju za Privatizaciju FBiH, adresa Maršala Tita 7. Rad sa strankama od 9h do 11h.

stara devizna štednja korisnikismet, 13.3.2019.

Odgovarajuću potvrdu izdatu od strane Agencije za privatizaciju u FBiH o stanju ( saldu) sredstava , na Jedinstvenom raćunu građana ( JRG) sa Vašim identifikacionim podacim. Izvod sa Vašeg raćuna ( JRG ) ne stariji od 30 dana, iz koga se može ne dvosmisleno utvrditi saldo neutrošenih sredstava iz osnova premetne devizzne štednje, kao i promet sredstava ( transakcija) koji je izvršen u proteklom periodu. Ja sam štediša stare devizne štednje Invest banke , živim u Lukavcu i ovaj dopis sam dobio iz Beograda pa vas u vezi sa tim molim da mi pomognete i kažete gdje mogu pribaviti gore navedena dokumenta.

Poštovani, Da, Agencija za privatizaciju Federacije BiH izdaje potvrde o stanju stare devizne štednje na JRG. Agencija će vam izdati potvrdu i izvod sa JRG, na vaš lični pismeni zahtjev za izdavanje. Ako tražite potvrdu sa JRG za osobu čija ste sredstva putem rješenja o nasljeđivanju naslijedili, potrebno je dostaviti i kopiju rješenja o nasljeđivanju. U zahtjevu trebate napisati JMBG osobe za koju tražite potvrdu jer je broj JMBG ujedno i broj JRG. Ukoliko potvrdu tražite za nekog drugog morate imati punomoć od te osobe. Zahtjev možete podnijeti putem pošte na adesu Agencije za privatizaciju u FBiH, Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo ili putem punomoćenika ili lično na adresi ove Agencije. Bit ćete obavješteni telefonom kada vaš zahtjev bude završen. Zahtjev možete podići lično, može vam se dostaviti poštom na navedenu adesu ili skeniranu potvrdu na e-mail koji navedete u zahtjevu.

Stara devizna štednja (INVEST BANKA) korisnikEmir, 13.3.2019.

Poštovani, Od Uprave za javni dug R. Srbije sam dobio zahtjev za dopunu prijave potraživanja p osnovu devizne štednje, gdje se, između ostalog, traži i dostavljanje sljedećeg, citiram: "Odgovarajuće potvrde izdate od strane Agencije za privatizaciju u FBiH o stanju (saldu) sredstava, na Jedinstvenom računu građana ( JRG) sa Vašim () identifikacionim podacima. Izvod sa Vašeg računa ( JRG ) ne stariji od 30 dana, iz koga se može nedvosmisleno utvrditi saldo neutrošenih sredstava iz osnova premetne devizne štednje, kao i promet sredstava ( transakcija) koji je izvršen u proteklom periodu." Molim za informaciju da li izdajete predmetne potvrde (dokumente), i po kojoj proceduri? Rok za dostavu traženog je 30 dana, pa Vas molim za odgovor u što skorijem roku, kako ne bih izgubio prava koja mi po zakonu pripadaju. Unaprijed hvala!

Poštovani, Da, Agencija za privatizaciju Federacije BiH izdaje potvrde o stanju stare devizne štednje na JRG. Agencija će vam izdati potvrdu i izvod sa JRG, na vaš lični pismeni zahtjev za izdavanje. Ako tražite potvrdu sa JRG za osobu čija ste sredstva putem rješenja o nasljeđivanju naslijedili, potrebno je dostaviti i kopiju rješenja o nasljeđivanju. U zahtjevu trebate napisati JMBG osobe za koju tražite potvrdu jer je broj JMBG ujedno i broj JRG. Ukoliko potvrdu tražite za nekog drugog morate imati punomoć od te osobe. Zahtjev možete podnijeti putem pošte na adesu Agencije za privatizaciju u FBiH, Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo ili putem punomoćenika ili lično na adresi ove Agencije. Bit ćete obavješteni telefonom kada vaš zahtjev bude završen. Zahtjev možete podići lično, može vam se dostaviti poštom na navedenu adesu ili skeniranu potvrdu na e-mail koji navedete u zahtjevu.

Stara devizna štednja kod Invest banke korisnikGoran Sarta, 17.3.2019.

Poštovani, u vašem odgovoru na pitanje gospodina Emira od 13.3.2019. godine sam pročitao da vi izdajete potvrdu o stanju sredstava na JRG i izvod sa JRG. Naslijedio sam potraživanje po osnovi stare devizne štednje od svojih roditelja, a zahtjev bih podnio osobno na vašoj adresi u Sarajevu. Koje je vaše radno vrijeme kada se može podnijeti zahtjev i da li za podnošenje postoji vaš propisani obrazac ili se zahtjev podnosi u slobodnoj formi? Pored kopija rješenja o nasljeđivanju, da li je za izdavanje zahtjeva potrebno priložiti još nešto? U kom roku vi možete izdati ove potvrde, jer je rok za dostavu ovih potvrda u Ministarstvo finansija Srbije 30 dana.

Poštovani, Radno vrijeme Agencije za privatizaciju FBiH je od 08:00h do 16:00h. Za izdavanje potvrde možete i ručno napisati zahtjev, ne mora biti određena forma. Pored ovjerene kopije o nasleđivanju, trebate znati i jedinstvene matične brojeve osoba od kojih ste naslijedli deviznu štednju, adresu i kontakt telefon jer iste trebate navesti u zahtjevu. Rok za izdavanje potvrda je do 7 dana. Potvrde možete podići lično s tim da to navedite na zahtjevu, ili vam se možu dostaviti poštom na adresu koju navedete. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone broj: 033/586-247 i 033/586-248

Stara devizna štednja Invest banke PJ Tuzla korisnikMilijan, 18.3.2019.

Poštovani, ja sam dostavio potrebne papire za prijavu štednje, medjutim oni mi sad traže neku potvrdu izdatu od strane Agencije za privatizaciju u FBiH o stanju sredstava na JRG-u sa mojim identifikacionim podacima i izvod iz mog računa ne stariji od 30 dana...da li mi Vi možete izdati neku od ovih potvrda? Hvala...

Da, Agencija za privatizaciju Federacije BiH izdaje potvrde o stanju stare devizne štednje na JRG. Agencija će vam izdati potvrdu i izvod sa JRG, na vaš lični pismeni zahtjev za izdavanje. Zahtjev možete podnijeti putem pošte na adesu Agencije za privatizaciju u FBiH, Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo ili putem punomoćenika ili lično na adresi ove Agencije. Bit ćete obavješteni telefonom kada vaš zahtjev bude završen. Zahtjev možete podići lično, može vam se dostaviti poštom na navedenu adesu.

stara devizna štednja- verifikacija korisnikEdvin, 18.3.2019.

Poštovani Interesuje me na koji način da dobijem potvrdu o stanju (saldu) sredstava na jedinstvenom računu građana sa identifikacionim podacima i Izvod sa računa sa koga se može utvrditi saldo neutrošenih sredstava iz osnova predmetne devizne štednje. Ovo mi je potrebno radi verifikacije stare devizne štednje. lp.

Poštovani, Agencija za privatizaciju FBiH će vam izdati potvrdu i izvod sa JRG, na vaš lični pismeni zahtjev za izdavanje. Zahtjev možete podnijeti putem pošte na adesu Agencija za privatizaciju u FBiH, Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo ili putem punomoćenika ili lično na adresi ove Agencije. Bit ćete obavješteni telefonom kada vaš zahtjev bude završen. Zahtjev možete podići lično, može vam se dostaviti poštom na navedenu adesu.

Kupovina AluminijdooMostar i EnergoinvestdooSarajevo korisnikHajrudin Šuman, 28.3.2019.

Da li je Vlada Federacije BiH odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije ova dva preduzeća. Kako da se zainteresovani kupac prijavi za kupovinu ova dva preduzeća.

Poštovani, Vlada Federacije BiH nije donijela odluku o načinu i metodu privatizacije preduzeća „Aluminij“ d.d. Mostar i „Energoinvest“ d.d. Sarajevo. Kada Vlada FBiH donese odluku o privatizaciji navedenih preduzeća Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH će objaviti javni poziv za podnošenje ponuda. Način na koji će potencijalni kupci podnijeti svoje prijave bit će naveden u javnom pozivu u skladu sa podzakonskim aktima za provođenje postupka prodaje, a u zavisnosti od metoda prodaje koji će biti definisan odlukom Vlade Federacije BiH

prodaja stanova korisnikBasic, 30.3.2019.

Postovani da li je izvrsena aukciska prodaja stanova FPIO/MIO i da li jos imate javnih poziva za prodaju stanova u drzavnoj svojini .Da li svi javni pozivi o prodaji budu na vasoj stranici ili se objavljuju jos negdje.lp

Na osnovu Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnina između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Aneksa I i Aneksa II, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH provela je postupak prodaje tri stambene jedinice i to: . stambena jedinica u Sarajevu, ul. Trg Heroja broj 12/XVII, stambena jedinica u Sarajevu, ul. Esada Pašalića broj 9/IV, i stambena jedinica u Sarajevu, ul. Kunovska broj 1/III. Uspješno su okončane prodaje za stambenu jedinicu ul. Trg Heroja broj 12/XVII i stambenu jedinicu ul. Kunovska broj 1/III, dok je prodaja stambene jedinice u ul. Esada Pašalića broj 9/IV proglašena neuspjelom. Odluku o eventualnoj ponovnoj prodaji nekretnine za koju je prodaja proglašena neuspjelom ili o prodaji novih stambenih jedinica donosi Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za više informacija obratite se Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Svaki javni poziv Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljuje najmanje u jednim dnevnim novinama i postavlja na web: apffbih@gov.ba

Povrat stare devizne stednje korisnikBilic Mirjana, 1.4.2019.

2017 godine podnijela sam Upravi za javni dug Republike Srbije zahtjev za povrat stare devizne stednje kod Invest banke. Uz zahtjev je prilozena sva trazena dokumenta medju kojima potvrda da nije ostvareno pravo po toj stednju u FBIH. Sada se traze potvrde od Agencije za privatizaciju o stanju sredstava na JRG i izvod racuna JRG. Ja sam iznos ove stednje ( 3,174 KM) ranije prenijela na racun kcerke Marine Bilic kome racunu iznos ove stednje i danas postojii. Medjutim u Agenciji za privatizaciju ne dozvoljavaju da se ova sredstva vrate na moj JRG ( jer su navodno ova sredstva blokirana jos 2004). Sta se moze uraditi kako bih mogla povratiti od Invest Banke ova nikad nenaplacena sredstva. Mislim da nije nikome u interesu da se onemoguci povrat ovih sredstava od Invest Banke. Bilic Mirjana

Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovne broj U-10/00 od 8.1.2001.g. godine utvrđeno je da čl.3.,7., 11. i 18. Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 7/01). Pravosnažnom presudom je je osporeno iskazivanje stare devizne štednje kao potraživanje građana na JRG. Federalno ministarstvo finansija kao obrađivač Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije u implementaciji Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine br. U-10/00 od 8.1.2001.g. obratilo se, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 44/04. Zakon je stupio na snagu 22.08.2004.godine. Odredbama člana 2. Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 44/04), potraživanje po osnovu stare devizne štednje postaje unutrašnji dug Federacije Bosne i Hercegovine koji se izmiruje u skladu sa posebnim zakonom, osim ako lice koje ima potraživanje po osnovu stare devizne štednje ne da izjavu da ta potraživanja želi koristiti u procesu privatizacije. Izjava se podnosila Federalnom ministarstvu finansija. Članom 5. navedenog Zakona utvrđena je obaveza ove Agencije da dostavi Federalnom ministarstvu finasija bazu podataka stare devizne štednje na Jedinstvenom računu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu navedenog Zakona. S tim u vezi, ova Agencija je dostavila podatke za sve građane koji su imali neiskorišten iznos iz osnova stare devizne štednje na Jedinstvenom računu građana, za sve banke koje su dostavljale iznose na JRG. Nakon dostave baze podataka Federalnom ministarstvu finansija, građani nisu više mogli raspolagati iznosima iz osnova stare devizne štednje koji su registrovani na njihovim JRG, izuzev građana koji su u skladu sa članom 2. navedenog Zakona dali izjavu da iznos iz osnova stare devizne štednje na JRG žele koristiti u procesu privatizacije.

Stara devizna stednja korisnikRatomir , 3.4.2019.

Postovani , Potrebna mi je 1 ."odgovarajuca potvrda izdata od strane Agencije za privatizaciju o stanju (saldu) sredstava na Jedinsvenom racunu gradjana (JRG) " zatim pod 2 "izvod sa racuna (JGR) ne stariji od 30 dana , iz koga se moze nedvoslismeno utvrditi saldo neutrosenih sredstava iz osnova predmetne devizne stednje , kao i promet sredstava (transakcije) koji je izvrsen u proteklom periodu" Koliko sam svatio prevod potrebna je potvrda da li imam racuna i stanje na njemu. na koji nacim mogu podnjeti molbu-zahtjev za izdavanje . Hvala

Poštovani, Agencija će vam izdati potvrdu i izvod sa JRG, na vaš lični pismeni zahtjev za izdavanje. Ako tražite potvrdu sa JRG za osobu čija ste sredstva putem rješenja o nasljeđivanju naslijedili, potrebno je dostaviti i kopiju rješenja o nasljeđivanju. U zahtjevu trebate napisati JMBG osobe za koju tražite potvrdu jer je broj JMBG ujedno i broj JRG, vaš broj telefona i adresu. Ukoliko potvrdu tražite za nekog drugog morate imati punomoć od te osobe. Zahtjev možete podnijeti putem pošte na adesu Agencije za privatizaciju u FBiH, Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo ili putem punomoćenika ili lično na adresi ove Agencije.

Stara devizna stednja korisnikMeliha, 8.4.2019.

Postovani,nasljednik sam stare devizne stednje,pa me interesuje da li na zahtjevu za izdavanje potvrde i izvoda JRG treba da stoji moje ime ili ime oca ciji sam nasljednik? Rjesenje o nasljedivanju dobila sam prije par dana. Vidjela sam primjerak zahtjeva na vasoj stranici,dakle,da li da stavim svoje ili oceve podatke? Hvala

Potvrda o stanju sredstava na Jedinstvenom računu građana korisnikEldar S., 13.4.2019.

Poštovanje,zanima me u kojem vremenskom roku Agencija za privatizaciju FBiH izdaje potvrdu o stanju računa na Jedinstvenom računu građana.Također me zanima da li je Potvrda o stanju računa i Izvod sa računa jedinstven dokument ili su to dva dokumenta.Riječ je o staroj deviznoj štednji u Invenstbanci. Prije 2 g predao sam svu traženu dokumentaciju, a sada sam dobio pismo od Uprave za javni dug, Ministarstvo finansija Srbija, da trebam dostaviti : Potvrdu o stanju računa JRG i Izvod sa računa ne stariji od 30 dana. Hvala unaprijed.

devizna štednja kod investbanke korisnikŽarko, 22.4.2019.

Poštovani, Upravi za javni dug Republike Srbije podneo sam prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje kod Investbanke a koju sam nasledio iza smrti mog oca. Međutm, traže mi potvrdu izdatu od strane agencije za privatizaciju u FBIH o stanju sredstva na jedinstvenom računu građana (JRG) sa mojim identivikacionim podacima i izvod sa JRG ne stariji od 30 dana. Isto mi traže i za mog pokojnog oca. Koja dokumenta moram priložiti uz zahtev i koliko dugo se čeka na potvrde?

Stara devizna štednja korisnikTadić Dimitrije, 23.4.2019.

Poštovani trenutno sam u inostranstvu i stigao mi je zahtev na kućnu adresu u BiH za dopunu potraživanja po osnovu devizne štednje od strane MINISTARSTVA FINANSIJA UPRAVA ZA JAVNI DUG REPUBLIKA SRBIJA, rok da dostavim dokumentaciju mi je do 25.05.2019.g., ja se vraćam 5 dana kasnije dali može da podnese zahtev moj rodbina da nebi propustili rok .

Dodatni dokumenti korisnikMilos Radic, 26.4.2019.

Pozdrav, molim za sto brzi odgovor, zbog ogranicenog vremena za dostavljanje trazenih dokumenata. Iz ministarstva finansija - uprava za javni dug sam dobio zahtjev za dopunu prijave potrazivanja po osnovu devizne stednje. Traze mi se dva dokumenta. Prvi: "Odgovarajuca potrvda izdata od strane Agencije za privatizaciju FBiH o stanju (saldu) sredstava, na Jedinstvenom racunu gradjana (JRG) sa Vasim identifikacionim podacima". Drugi: "Izvod sa Vaseg racuna (JRG) ne stariji od 30 dana, iz koga se moze nedvosmisleno utvrditi saldo neutrosenih sredstava iz osnova predmetne devizne stednje, kao i promet sredstava (transakcije) koji je izvrsen u proteklom periodu.". Zanima me gdje mogu licno ili postom i kako dobiti ove dvije stavke. Nastanjen sam u Bijeljini pa bi i lokacija sto bliza Bijeljini bila pozeljna ako se mora licno predati zahtjev. Koliko dugo se mora cekati ja izdavanje ovih zahtjeva. Unaprijed zahvalan!

Sara deviyna štednja korisnikPašić Vladimir, 5.5.2019.

Poštovani, Moja majka (blizu 90 godina ima) je imala staru deviznu štednju u JIB Banki u Tuzli, čije je sjedište u R. Srbiji. Podnijeli smo sve potrebne potvrde i dali original štedne knjižice kao dokaze o vlasništvu pripadajuće štednje u odgovarajućem roku za podnošenje zahtjeva. Skoro smo dobili zahtjev od nadležne institucije Ministarstva financija, Uprava za javni dug, Republike Srbije: Zahtjev za dopunu prijave potraživanja po osnovu devizne štednje u kojem nam traže da im dostavimo još kako je navedeno: „Odgovarajuću potvrdu izdatu od Agencije za privatizaciju u FbiH o stanju (saldu) sredstava, na Jedinstvenom računu građana (JRG) Sa Vašim Identifikacijskim podatcima: Izvod sa Vašeg računa (JRG) ne stariji od 30 dana, iz koga se može nedvosmisleno utvrditi saldo neutrošenih sredstava iz osnova predmetne devizne štednje, kao i predmet sredstava (transakcije) koji je izvršen u predhodnom periodu.“ Moja molba i pitanje prema Vama je : procedura i mjesto gdje da dobijema navedenu potvrdu, kako bi se mogao nastavit proces isplate neopravdano oduzete stare devizne štednje. Unaprijed zahvalan!

stara devizna štednja- invest banka korisnikSnežana Stuparević, 7.5.2019.

Poštovani, podnijela sam pismeni zahtjev za izdavanje potvrde o stanju potraživanja iz osnova stare devizne štednje na JRG. Zahtjev sam poslala u vašu Agenciju preporučeno puem pošte dana 24.05.2019. godine. S obzirom dajoš uvijek nisam dobila odgovor interesuje me da li mogu očekivati vaš odgovor na kućnu adresu koju sam dostavila ili je potrebno da lično dođem u Agenciju za privatizaciju? Unaprijed hvala.

Izmirenje obaveza koje prozilaze iz imovine koja se privatizuje korisnikAdnana, 23.5.2019.

Ko je odgovaran za namirenje obaveza koje proizilaze iz imovine koja se privatizuje, odnosno ko je odgovoran za namirenje priznatih potraživanja prema privatizovanom preduzecu?(radi se o pravnom licu kao povjeriocu)

Sve obaveze preduzeća koje su evidentirane u početnom bilansu stanja kao i obaveze evidentirane poslije usvajanja početnog bilansa stanja su obaveze preduzeća. Izuzetno u postupku privatizacije i u kupoprodajnom ugovoru, može se ugovoriti i izmirenje obaveza od strane Kupca. Ovo mora biti definisano ugovorom, tačan iznos, koji kupac unosi na ime izmirenja obaveza i prema kojim povjeriocima. Prema tome, svi povjerioci svoja potraživanja mogu naplatiti od preduzeća, ako kupoprodajnim ugovorom nije drugačije regulisano.

potraživanje stare devizne štednje korisnikRado Aleksić, 29.5.2019.

Od RS Ministarstvo finasija Uprave za javni dug dobio sam zahtjev za dopunu prijave potraživanja po osnovu devizne štednje i to: 1.Odgovarajuću potvrdu izadtu od Agencije za privatizaciju u F BiH o stanju(saldu)sredstava,na Jedinstvenom računu građana(JRG) sa nojim identifikacionim podacima,2.Izvod sa moga računa(JRG) ne stariji od 30 dana iz koga se može nedvosmisleno utvrditi saldo neutrošenih sredstava iz osnova predmetne devizne štednje,kao i promet sredstava(transakcija)koji je izvršen u proteklom periodu.Stara devizna štednja je kiod JIK Banka Tuzla ad Beograd.Kako mogu dobiti ove dopune.Živim u Bijeljini

GP Izgradnja korisnikVlado, 1.6.2019.

Poštovani, kako mogu saznati ko je pravni sljednik GP ,,Izgradnja" Bihać? Imam potpisan ugovor o udruživanju sredstava u svrhu izgradnje poslovnog prostora, pa me interesuje da li je pravni sljednik naslijedio prava i obaveze GP Izgradnje iz ovog ugovora?

Obavještavamo Vas da privatizacija privrednog društva GP „Izgradnja“ Bihać, nije u nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH. Ovim putem upućujemo Vas na Agenciju za privatizaciju Unsko-sanskog kantona, kako biste dobili tražene podatke.

Certifikati -Otkup stana na kojem postoji stanarsko pravo korisnikDejan, 10.6.2019.

Poštovani,da li ce se produžiti rok za certifikate kojim se mogu otkupiti stanovi na kojem postoji stanarsko pravo.Papiri koje sam predao za otup stana su zagubljeni i tek sada pokrecem sudsku proceduru.

Poštovani Dejane, Federalno ministarstvo finansijaje obrađivač a Vlada Federacije BiH predlagač Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije. Agencija za privatizaciju Federacije BiH se 12.06.2019. godine obratila Federalnom ministarstvu finansija sa molbom da razmotre produženje roka korištenja potraživanja sa Jedinstvenih računa građana te da ocjene potrebu i blagovremeno iniciraju produženja roka važenja certifikata.

važenje certifikata za otkup stanova na kojima postoji stanatsko pravo korisnikKaradža-Delić Maida, 25.6.2019.

Molim Naslov da mi da informaciju o produženju roka važenja certifikata za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Naime, zadnja informacija koja je objavljena je da certifikati vrijede do 30.06.2019.godine.

Certifikati za otkup stana korisnikElvir, 14.10.2019.

Postovanje. Kada ce agencija za privatizaciju početi sa radom a to me zanima jer su mi u posti rekli da ne mogu da vidim stanje na jedinstvenom racunu niti mogu da prebacim svoja potraživanja na nekog drugog jer kako kažu ne radi agencija za privatizaciju i da cu to moci tek kad krenete sa radom. Molim da odgovorite-lijep pozdrav!

Poštovani, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je od 30.6.2019. godine obustavila izvršavanje privatizacijskih transakcija u poštama u kojima se obavljaju ove transakcije. Ovaj postupak je u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i ostvarivaju potraživanja građana u postupku privatizacije po kojem se “potraživanja sa jedinstvenih računa građana mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 3o. juna 2019. godine u visini od 100% od ukupne cijene”. Agencija za privatizaciju u FBiH naglašava da je Vlada Federacije BiH kao predlagač Zakona predložila produženje roka i nakon što Parlament Federacije BiH prihvati dalje eventualno produženje roka važenja cerifikata, ponovo omogućiti uspostavljanje prometa sa privatizacijskih računa, o čemu će biti obavjest na našoj web stranici.

Stranica korisnikMilenko, 18.11.2019.

losa vam je stranica

Certifikati korisnikPero , 26.1.2020.

Uložio sam iznos od certifikata u Hrvatske pošte i telekomunikacije d.o.o. Mostar. Kada sam zvao Zavod za platni promet FBIH kažu mi da sam trebao ponoviti uplatu na što me nitko nije obavijestio. Imam uplatnicu kojom to dokazujem. Što mi je činiti?

Poštovani, preduzeće HPT d.o.o. Mostar nalazilo se listi preduzeća Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine u trećem (završnom) javnom pozivu za upis dionica. U skadu sa članom 87. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/98, 15/99, 32/99, 36/99, 48/99, 3/00, 5/00, 7/00, 17/00, 18/00, 38/00, 58/00, 2/01, 13/01 i 42/01), Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je utvrdila procenat vrijednosti ponuđenih dionica koji pripada svakom upisniku. Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je dana 04.09.2002.godine izvršila obradu rezultata upisa u preduzeća koja su se nalazaila na listama kantonalih agencija kao i ove Agencije u prvom krugu, trećeg (završnog) javnog poziva za upis dionica. Rezultati upisa u trećem (završnom) pozivu, prvog kruga javnog upisa dionica objavljeni u dnevnim novinama Oslobođenje, Dnevni avaz, Jutarnje novine i Dnevni list Mostar od 05.09.2002. godine. U tom periodu iz objavljenih rezultata HPT d.o.o. Mostar se nalazio na listi neuspješnih preduzeća. Za neuspješna preduzeća izvršen je povrat upisanih sredstava na jedinstvene račune građana, tako da su građani od 05.09.2002.godine mogli slobodno raspolagati svojim potraživanjima i učestvovati u narednom javnom pozivu. Da bi provjerili da li su ta sredstva tada vraćena na vaš Jedinstveni Račun Građana, podnesite Agenciji za privatizaciju FBiH zahtjev za izdavanje izvoda sa JRG.

SDS Invest banka korisnikMirza, 3.2.2020.

Postovani,zbog cega je stednja iz banaka koje NEMAJU SJEDISTE U BiH kao sto je Invest banka ili Ljubljanska,prebacena na JRG kada to zakon ne predvidja jer je to stednja druge drzave.Ne mozemo ostvariti pravo povrata sredstava iz Srbije zbog toga.I da,sredstva su prebacena bez saglasnosti.Zbog cega Agencija suti u vezi ovog problema?Sta nam savjetujete osim da vas tuzimo?

SDS Invest banka korisnikMirza, 3.2.2020.

Postovani,zbog cega je stednja iz banaka koje NEMAJU SJEDISTE U BiH kao sto je Invest banka ili Ljubljanska,prebacena na JRG kada to zakon ne predvidja jer je to stednja druge drzave.Ne mozemo ostvariti pravo povrata sredstava iz Srbije zbog toga.I da,sredstva su prebacena bez saglasnosti.Zbog cega Agencija suti u vezi ovog problema?Sta nam savjetujete osim da vas tuzimo?

Stara devizna stednja Invest banka Tuzla korisnikAmila, 11.2.2020.

Postovanje,od Uprave za javni dug Republike Srbije dobili smo odbijenicu na ime povrata stare dev.stednje kod invest banke.Potvrda koju ste nam Vi izdali stoji Komercijalna banka Tuzla i Vi ne raspolažete podacima o verifikovanim iznosima!Pitanje tko je nadležan za verifikaciju stare dev.štednje Invest banke Tuzla i za isplatu iste.

Stara devizna stednja Invest banka Tuzla korisnikAmila, 11.2.2020.

Postovanje,od Uprave za javni dug Republike Srbije dobili smo odbijenicu na ime povrata stare dev.stednje kod invest banke.Potvrda koju ste nam Vi izdali stoji Komercijalna banka Tuzla i Vi ne raspolažete podacima o verifikovanim iznosima!Pitanje tko je nadležan za verifikaciju stare dev.štednje Invest banke Tuzla i za isplatu iste.

sds invest banka korisnikBranko, 12.2.2020.

da li vi radite

poslovni prostori u karlovcu korisnikmiroslav, 5.3.2020.

Pozdrav , zanima me situacija oko poslovnih prostora u Hebrangovoj ulici u Karlovcu ?

poslovni prostori u karlovcu korisnikmiroslav, 5.3.2020.

Pozdrav , zanima me situacija oko poslovnih prostora u Hebrangovoj ulici u Karlovcu ?

certifikat korisnikelvir, 30.6.2020.

gdje mogu podic ratni certifikat..mislim da kod mene u porodici nismo svi dobili..gdje mogu da to provjerim

certifikat korisnikelvir, 30.6.2020.

gdje mogu podic ratni certifikat..mislim da kod mene u porodici nismo svi dobili..gdje mogu da to provjerim

Tender korisnikJasmina M., 22.10.2020.

Poštovana/i, zanima me da li će APF raspisivati tender za procjenu nekretnina za prodaju u toku 2021. ? Hvala

SUDSKI SPOR Društvo sa ograničenom odgovornošću " TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE " CAZIN korisnikDragan, 23.11.2020.

Poštovani, molim informaciju u vezi sudskog spora između Agencije za privatizaciju F BIH i Društvo sa ograničenom odgovornošću " TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE " p.o. Cazin- u stečaju, vezano za povrat izvršenih ulaganja, u smislu stanja sudskog spora, te daljnjim aktivnostima vezano za postupanje u istom. Hvala.

Diskusije i FAQ