Diskusije i FAQ

Unesite kod sa slike

stara devizna štednja korisnikismet, 13.3.2019.

Odgovarajuću potvrdu izdatu od strane Agencije za privatizaciju u FBiH o stanju ( saldu) sredstava , na Jedinstvenom raćunu građana ( JRG) sa Vašim identifikacionim podacim. Izvod sa Vašeg raćuna ( JRG ) ne stariji od 30 dana, iz koga se može ne dvosmisleno utvrditi saldo neutrošenih sredstava iz osnova premetne devizzne štednje, kao i promet sredstava ( transakcija) koji je izvršen u proteklom periodu. Ja sam štediša stare devizne štednje Invest banke , živim u Lukavcu i ovaj dopis sam dobio iz Beograda pa vas u vezi sa tim molim da mi pomognete i kažete gdje mogu pribaviti gore navedena dokumenta.

Poštovani, Da, Agencija za privatizaciju Federacije BiH izdaje potvrde o stanju stare devizne štednje na JRG. Agencija će vam izdati potvrdu i izvod sa JRG, na vaš lični pismeni zahtjev za izdavanje. Ako tražite potvrdu sa JRG za osobu čija ste sredstva putem rješenja o nasljeđivanju naslijedili, potrebno je dostaviti i kopiju rješenja o nasljeđivanju. U zahtjevu trebate napisati JMBG osobe za koju tražite potvrdu jer je broj JMBG ujedno i broj JRG. Ukoliko potvrdu tražite za nekog drugog morate imati punomoć od te osobe. Zahtjev možete podnijeti putem pošte na adesu Agencije za privatizaciju u FBiH, Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo ili putem punomoćenika ili lično na adresi ove Agencije. Bit ćete obavješteni telefonom kada vaš zahtjev bude završen. Zahtjev možete podići lično, može vam se dostaviti poštom na navedenu adesu ili skeniranu potvrdu na e-mail koji navedete u zahtjevu.

Stara devizna štednja (INVEST BANKA) korisnikEmir, 13.3.2019.

Poštovani, Od Uprave za javni dug R. Srbije sam dobio zahtjev za dopunu prijave potraživanja p osnovu devizne štednje, gdje se, između ostalog, traži i dostavljanje sljedećeg, citiram: "Odgovarajuće potvrde izdate od strane Agencije za privatizaciju u FBiH o stanju (saldu) sredstava, na Jedinstvenom računu građana ( JRG) sa Vašim () identifikacionim podacima. Izvod sa Vašeg računa ( JRG ) ne stariji od 30 dana, iz koga se može nedvosmisleno utvrditi saldo neutrošenih sredstava iz osnova premetne devizne štednje, kao i promet sredstava ( transakcija) koji je izvršen u proteklom periodu." Molim za informaciju da li izdajete predmetne potvrde (dokumente), i po kojoj proceduri? Rok za dostavu traženog je 30 dana, pa Vas molim za odgovor u što skorijem roku, kako ne bih izgubio prava koja mi po zakonu pripadaju. Unaprijed hvala!

Poštovani, Da, Agencija za privatizaciju Federacije BiH izdaje potvrde o stanju stare devizne štednje na JRG. Agencija će vam izdati potvrdu i izvod sa JRG, na vaš lični pismeni zahtjev za izdavanje. Ako tražite potvrdu sa JRG za osobu čija ste sredstva putem rješenja o nasljeđivanju naslijedili, potrebno je dostaviti i kopiju rješenja o nasljeđivanju. U zahtjevu trebate napisati JMBG osobe za koju tražite potvrdu jer je broj JMBG ujedno i broj JRG. Ukoliko potvrdu tražite za nekog drugog morate imati punomoć od te osobe. Zahtjev možete podnijeti putem pošte na adesu Agencije za privatizaciju u FBiH, Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo ili putem punomoćenika ili lično na adresi ove Agencije. Bit ćete obavješteni telefonom kada vaš zahtjev bude završen. Zahtjev možete podići lično, može vam se dostaviti poštom na navedenu adesu ili skeniranu potvrdu na e-mail koji navedete u zahtjevu.

Stara devizna štednja kod Invest banke korisnikGoran Sarta, 17.3.2019.

Poštovani, u vašem odgovoru na pitanje gospodina Emira od 13.3.2019. godine sam pročitao da vi izdajete potvrdu o stanju sredstava na JRG i izvod sa JRG. Naslijedio sam potraživanje po osnovi stare devizne štednje od svojih roditelja, a zahtjev bih podnio osobno na vašoj adresi u Sarajevu. Koje je vaše radno vrijeme kada se može podnijeti zahtjev i da li za podnošenje postoji vaš propisani obrazac ili se zahtjev podnosi u slobodnoj formi? Pored kopija rješenja o nasljeđivanju, da li je za izdavanje zahtjeva potrebno priložiti još nešto? U kom roku vi možete izdati ove potvrde, jer je rok za dostavu ovih potvrda u Ministarstvo finansija Srbije 30 dana.

Poštovani, Radno vrijeme Agencije za privatizaciju FBiH je od 08:00h do 16:00h. Za izdavanje potvrde možete i ručno napisati zahtjev, ne mora biti određena forma. Pored ovjerene kopije o nasleđivanju, trebate znati i jedinstvene matične brojeve osoba od kojih ste naslijedli deviznu štednju, adresu i kontakt telefon jer iste trebate navesti u zahtjevu. Rok za izdavanje potvrda je do 7 dana. Potvrde možete podići lično s tim da to navedite na zahtjevu, ili vam se možu dostaviti poštom na adresu koju navedete. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone broj: 033/586-247 i 033/586-248

Stara devizna štednja Invest banke PJ Tuzla korisnikMilijan, 18.3.2019.

Poštovani, ja sam dostavio potrebne papire za prijavu štednje, medjutim oni mi sad traže neku potvrdu izdatu od strane Agencije za privatizaciju u FBiH o stanju sredstava na JRG-u sa mojim identifikacionim podacima i izvod iz mog računa ne stariji od 30 dana...da li mi Vi možete izdati neku od ovih potvrda? Hvala...

Da, Agencija za privatizaciju Federacije BiH izdaje potvrde o stanju stare devizne štednje na JRG. Agencija će vam izdati potvrdu i izvod sa JRG, na vaš lični pismeni zahtjev za izdavanje. Zahtjev možete podnijeti putem pošte na adesu Agencije za privatizaciju u FBiH, Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo ili putem punomoćenika ili lično na adresi ove Agencije. Bit ćete obavješteni telefonom kada vaš zahtjev bude završen. Zahtjev možete podići lično, može vam se dostaviti poštom na navedenu adesu.

stara devizna štednja- verifikacija korisnikEdvin, 18.3.2019.

Poštovani Interesuje me na koji način da dobijem potvrdu o stanju (saldu) sredstava na jedinstvenom računu građana sa identifikacionim podacima i Izvod sa računa sa koga se može utvrditi saldo neutrošenih sredstava iz osnova predmetne devizne štednje. Ovo mi je potrebno radi verifikacije stare devizne štednje. lp.

Poštovani, Agencija za privatizaciju FBiH će vam izdati potvrdu i izvod sa JRG, na vaš lični pismeni zahtjev za izdavanje. Zahtjev možete podnijeti putem pošte na adesu Agencija za privatizaciju u FBiH, Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo ili putem punomoćenika ili lično na adresi ove Agencije. Bit ćete obavješteni telefonom kada vaš zahtjev bude završen. Zahtjev možete podići lično, može vam se dostaviti poštom na navedenu adesu.

Kupovina AluminijdooMostar i EnergoinvestdooSarajevo korisnikHajrudin Šuman, 28.3.2019.

Da li je Vlada Federacije BiH odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije ova dva preduzeća. Kako da se zainteresovani kupac prijavi za kupovinu ova dva preduzeća.

Poštovani, Vlada Federacije BiH nije donijela odluku o načinu i metodu privatizacije preduzeća „Aluminij“ d.d. Mostar i „Energoinvest“ d.d. Sarajevo. Kada Vlada FBiH donese odluku o privatizaciji navedenih preduzeća Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH će objaviti javni poziv za podnošenje ponuda. Način na koji će potencijalni kupci podnijeti svoje prijave bit će naveden u javnom pozivu u skladu sa podzakonskim aktima za provođenje postupka prodaje, a u zavisnosti od metoda prodaje koji će biti definisan odlukom Vlade Federacije BiH

prodaja stanova korisnikBasic, 30.3.2019.

Postovani da li je izvrsena aukciska prodaja stanova FPIO/MIO i da li jos imate javnih poziva za prodaju stanova u drzavnoj svojini .Da li svi javni pozivi o prodaji budu na vasoj stranici ili se objavljuju jos negdje.lp

Na osnovu Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnina između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, Aneksa I i Aneksa II, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH provela je postupak prodaje tri stambene jedinice i to: . stambena jedinica u Sarajevu, ul. Trg Heroja broj 12/XVII, stambena jedinica u Sarajevu, ul. Esada Pašalića broj 9/IV, i stambena jedinica u Sarajevu, ul. Kunovska broj 1/III. Uspješno su okončane prodaje za stambenu jedinicu ul. Trg Heroja broj 12/XVII i stambenu jedinicu ul. Kunovska broj 1/III, dok je prodaja stambene jedinice u ul. Esada Pašalića broj 9/IV proglašena neuspjelom. Odluku o eventualnoj ponovnoj prodaji nekretnine za koju je prodaja proglašena neuspjelom ili o prodaji novih stambenih jedinica donosi Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za više informacija obratite se Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Svaki javni poziv Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljuje najmanje u jednim dnevnim novinama i postavlja na web: apffbih@gov.ba

Povrat stare devizne stednje korisnikBilic Mirjana, 1.4.2019.

2017 godine podnijela sam Upravi za javni dug Republike Srbije zahtjev za povrat stare devizne stednje kod Invest banke. Uz zahtjev je prilozena sva trazena dokumenta medju kojima potvrda da nije ostvareno pravo po toj stednju u FBIH. Sada se traze potvrde od Agencije za privatizaciju o stanju sredstava na JRG i izvod racuna JRG. Ja sam iznos ove stednje ( 3,174 KM) ranije prenijela na racun kcerke Marine Bilic kome racunu iznos ove stednje i danas postojii. Medjutim u Agenciji za privatizaciju ne dozvoljavaju da se ova sredstva vrate na moj JRG ( jer su navodno ova sredstva blokirana jos 2004). Sta se moze uraditi kako bih mogla povratiti od Invest Banke ova nikad nenaplacena sredstva. Mislim da nije nikome u interesu da se onemoguci povrat ovih sredstava od Invest Banke. Bilic Mirjana

Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovne broj U-10/00 od 8.1.2001.g. godine utvrđeno je da čl.3.,7., 11. i 18. Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 7/01). Pravosnažnom presudom je je osporeno iskazivanje stare devizne štednje kao potraživanje građana na JRG. Federalno ministarstvo finansija kao obrađivač Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije u implementaciji Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine br. U-10/00 od 8.1.2001.g. obratilo se, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 44/04. Zakon je stupio na snagu 22.08.2004.godine. Odredbama člana 2. Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 44/04), potraživanje po osnovu stare devizne štednje postaje unutrašnji dug Federacije Bosne i Hercegovine koji se izmiruje u skladu sa posebnim zakonom, osim ako lice koje ima potraživanje po osnovu stare devizne štednje ne da izjavu da ta potraživanja želi koristiti u procesu privatizacije. Izjava se podnosila Federalnom ministarstvu finansija. Članom 5. navedenog Zakona utvrđena je obaveza ove Agencije da dostavi Federalnom ministarstvu finasija bazu podataka stare devizne štednje na Jedinstvenom računu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu navedenog Zakona. S tim u vezi, ova Agencija je dostavila podatke za sve građane koji su imali neiskorišten iznos iz osnova stare devizne štednje na Jedinstvenom računu građana, za sve banke koje su dostavljale iznose na JRG. Nakon dostave baze podataka Federalnom ministarstvu finansija, građani nisu više mogli raspolagati iznosima iz osnova stare devizne štednje koji su registrovani na njihovim JRG, izuzev građana koji su u skladu sa članom 2. navedenog Zakona dali izjavu da iznos iz osnova stare devizne štednje na JRG žele koristiti u procesu privatizacije.

Stara devizna stednja korisnikRatomir , 3.4.2019.

Postovani , Potrebna mi je 1 ."odgovarajuca potvrda izdata od strane Agencije za privatizaciju o stanju (saldu) sredstava na Jedinsvenom racunu gradjana (JRG) " zatim pod 2 "izvod sa racuna (JGR) ne stariji od 30 dana , iz koga se moze nedvoslismeno utvrditi saldo neutrosenih sredstava iz osnova predmetne devizne stednje , kao i promet sredstava (transakcije) koji je izvrsen u proteklom periodu" Koliko sam svatio prevod potrebna je potvrda da li imam racuna i stanje na njemu. na koji nacim mogu podnjeti molbu-zahtjev za izdavanje . Hvala

Poštovani, Agencija će vam izdati potvrdu i izvod sa JRG, na vaš lični pismeni zahtjev za izdavanje. Ako tražite potvrdu sa JRG za osobu čija ste sredstva putem rješenja o nasljeđivanju naslijedili, potrebno je dostaviti i kopiju rješenja o nasljeđivanju. U zahtjevu trebate napisati JMBG osobe za koju tražite potvrdu jer je broj JMBG ujedno i broj JRG, vaš broj telefona i adresu. Ukoliko potvrdu tražite za nekog drugog morate imati punomoć od te osobe. Zahtjev možete podnijeti putem pošte na adesu Agencije za privatizaciju u FBiH, Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo ili putem punomoćenika ili lično na adresi ove Agencije.

Stara devizna stednja korisnikMeliha, 8.4.2019.

Postovani,nasljednik sam stare devizne stednje,pa me interesuje da li na zahtjevu za izdavanje potvrde i izvoda JRG treba da stoji moje ime ili ime oca ciji sam nasljednik? Rjesenje o nasljedivanju dobila sam prije par dana. Vidjela sam primjerak zahtjeva na vasoj stranici,dakle,da li da stavim svoje ili oceve podatke? Hvala

Potvrda o stanju sredstava na Jedinstvenom računu građana korisnikEldar S., 13.4.2019.

Poštovanje,zanima me u kojem vremenskom roku Agencija za privatizaciju FBiH izdaje potvrdu o stanju računa na Jedinstvenom računu građana.Također me zanima da li je Potvrda o stanju računa i Izvod sa računa jedinstven dokument ili su to dva dokumenta.Riječ je o staroj deviznoj štednji u Invenstbanci. Prije 2 g predao sam svu traženu dokumentaciju, a sada sam dobio pismo od Uprave za javni dug, Ministarstvo finansija Srbija, da trebam dostaviti : Potvrdu o stanju računa JRG i Izvod sa računa ne stariji od 30 dana. Hvala unaprijed.

devizna štednja kod investbanke korisnikŽarko, 22.4.2019.

Poštovani, Upravi za javni dug Republike Srbije podneo sam prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje kod Investbanke a koju sam nasledio iza smrti mog oca. Međutm, traže mi potvrdu izdatu od strane agencije za privatizaciju u FBIH o stanju sredstva na jedinstvenom računu građana (JRG) sa mojim identivikacionim podacima i izvod sa JRG ne stariji od 30 dana. Isto mi traže i za mog pokojnog oca. Koja dokumenta moram priložiti uz zahtev i koliko dugo se čeka na potvrde?

Stara devizna štednja korisnikTadić Dimitrije, 23.4.2019.

Poštovani trenutno sam u inostranstvu i stigao mi je zahtev na kućnu adresu u BiH za dopunu potraživanja po osnovu devizne štednje od strane MINISTARSTVA FINANSIJA UPRAVA ZA JAVNI DUG REPUBLIKA SRBIJA, rok da dostavim dokumentaciju mi je do 25.05.2019.g., ja se vraćam 5 dana kasnije dali može da podnese zahtev moj rodbina da nebi propustili rok .

Dodatni dokumenti korisnikMilos Radic, 26.4.2019.

Pozdrav, molim za sto brzi odgovor, zbog ogranicenog vremena za dostavljanje trazenih dokumenata. Iz ministarstva finansija - uprava za javni dug sam dobio zahtjev za dopunu prijave potrazivanja po osnovu devizne stednje. Traze mi se dva dokumenta. Prvi: "Odgovarajuca potrvda izdata od strane Agencije za privatizaciju FBiH o stanju (saldu) sredstava, na Jedinstvenom racunu gradjana (JRG) sa Vasim identifikacionim podacima". Drugi: "Izvod sa Vaseg racuna (JRG) ne stariji od 30 dana, iz koga se moze nedvosmisleno utvrditi saldo neutrosenih sredstava iz osnova predmetne devizne stednje, kao i promet sredstava (transakcije) koji je izvrsen u proteklom periodu.". Zanima me gdje mogu licno ili postom i kako dobiti ove dvije stavke. Nastanjen sam u Bijeljini pa bi i lokacija sto bliza Bijeljini bila pozeljna ako se mora licno predati zahtjev. Koliko dugo se mora cekati ja izdavanje ovih zahtjeva. Unaprijed zahvalan!

Sara deviyna štednja korisnikPašić Vladimir, 5.5.2019.

Poštovani, Moja majka (blizu 90 godina ima) je imala staru deviznu štednju u JIB Banki u Tuzli, čije je sjedište u R. Srbiji. Podnijeli smo sve potrebne potvrde i dali original štedne knjižice kao dokaze o vlasništvu pripadajuće štednje u odgovarajućem roku za podnošenje zahtjeva. Skoro smo dobili zahtjev od nadležne institucije Ministarstva financija, Uprava za javni dug, Republike Srbije: Zahtjev za dopunu prijave potraživanja po osnovu devizne štednje u kojem nam traže da im dostavimo još kako je navedeno: „Odgovarajuću potvrdu izdatu od Agencije za privatizaciju u FbiH o stanju (saldu) sredstava, na Jedinstvenom računu građana (JRG) Sa Vašim Identifikacijskim podatcima: Izvod sa Vašeg računa (JRG) ne stariji od 30 dana, iz koga se može nedvosmisleno utvrditi saldo neutrošenih sredstava iz osnova predmetne devizne štednje, kao i predmet sredstava (transakcije) koji je izvršen u predhodnom periodu.“ Moja molba i pitanje prema Vama je : procedura i mjesto gdje da dobijema navedenu potvrdu, kako bi se mogao nastavit proces isplate neopravdano oduzete stare devizne štednje. Unaprijed zahvalan!

stara devizna štednja- invest banka korisnikSnežana Stuparević, 7.5.2019.

Poštovani, podnijela sam pismeni zahtjev za izdavanje potvrde o stanju potraživanja iz osnova stare devizne štednje na JRG. Zahtjev sam poslala u vašu Agenciju preporučeno puem pošte dana 24.05.2019. godine. S obzirom dajoš uvijek nisam dobila odgovor interesuje me da li mogu očekivati vaš odgovor na kućnu adresu koju sam dostavila ili je potrebno da lično dođem u Agenciju za privatizaciju? Unaprijed hvala.

Izmirenje obaveza koje prozilaze iz imovine koja se privatizuje korisnikAdnana, 23.5.2019.

Ko je odgovaran za namirenje obaveza koje proizilaze iz imovine koja se privatizuje, odnosno ko je odgovoran za namirenje priznatih potraživanja prema privatizovanom preduzecu?(radi se o pravnom licu kao povjeriocu)

Sve obaveze preduzeća koje su evidentirane u početnom bilansu stanja kao i obaveze evidentirane poslije usvajanja početnog bilansa stanja su obaveze preduzeća. Izuzetno u postupku privatizacije i u kupoprodajnom ugovoru, može se ugovoriti i izmirenje obaveza od strane Kupca. Ovo mora biti definisano ugovorom, tačan iznos, koji kupac unosi na ime izmirenja obaveza i prema kojim povjeriocima. Prema tome, svi povjerioci svoja potraživanja mogu naplatiti od preduzeća, ako kupoprodajnim ugovorom nije drugačije regulisano.

potraživanje stare devizne štednje korisnikRado Aleksić, 29.5.2019.

Od RS Ministarstvo finasija Uprave za javni dug dobio sam zahtjev za dopunu prijave potraživanja po osnovu devizne štednje i to: 1.Odgovarajuću potvrdu izadtu od Agencije za privatizaciju u F BiH o stanju(saldu)sredstava,na Jedinstvenom računu građana(JRG) sa nojim identifikacionim podacima,2.Izvod sa moga računa(JRG) ne stariji od 30 dana iz koga se može nedvosmisleno utvrditi saldo neutrošenih sredstava iz osnova predmetne devizne štednje,kao i promet sredstava(transakcija)koji je izvršen u proteklom periodu.Stara devizna štednja je kiod JIK Banka Tuzla ad Beograd.Kako mogu dobiti ove dopune.Živim u Bijeljini

GP Izgradnja korisnikVlado, 1.6.2019.

Poštovani, kako mogu saznati ko je pravni sljednik GP ,,Izgradnja" Bihać? Imam potpisan ugovor o udruživanju sredstava u svrhu izgradnje poslovnog prostora, pa me interesuje da li je pravni sljednik naslijedio prava i obaveze GP Izgradnje iz ovog ugovora?

Obavještavamo Vas da privatizacija privrednog društva GP „Izgradnja“ Bihać, nije u nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH. Ovim putem upućujemo Vas na Agenciju za privatizaciju Unsko-sanskog kantona, kako biste dobili tražene podatke.

Certifikati -Otkup stana na kojem postoji stanarsko pravo korisnikDejan, 10.6.2019.

Poštovani,da li ce se produžiti rok za certifikate kojim se mogu otkupiti stanovi na kojem postoji stanarsko pravo.Papiri koje sam predao za otup stana su zagubljeni i tek sada pokrecem sudsku proceduru.

Poštovani Dejane, Federalno ministarstvo finansijaje obrađivač a Vlada Federacije BiH predlagač Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije. Agencija za privatizaciju Federacije BiH se 12.06.2019. godine obratila Federalnom ministarstvu finansija sa molbom da razmotre produženje roka korištenja potraživanja sa Jedinstvenih računa građana te da ocjene potrebu i blagovremeno iniciraju produženja roka važenja certifikata.

važenje certifikata za otkup stanova na kojima postoji stanatsko pravo korisnikKaradža-Delić Maida, 25.6.2019.

Molim Naslov da mi da informaciju o produženju roka važenja certifikata za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Naime, zadnja informacija koja je objavljena je da certifikati vrijede do 30.06.2019.godine.

Certifikati za otkup stana korisnikElvir, 14.10.2019.

Postovanje. Kada ce agencija za privatizaciju početi sa radom a to me zanima jer su mi u posti rekli da ne mogu da vidim stanje na jedinstvenom racunu niti mogu da prebacim svoja potraživanja na nekog drugog jer kako kažu ne radi agencija za privatizaciju i da cu to moci tek kad krenete sa radom. Molim da odgovorite-lijep pozdrav!

Poštovani, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je od 30.6.2019. godine obustavila izvršavanje privatizacijskih transakcija u poštama u kojima se obavljaju ove transakcije. Ovaj postupak je u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i ostvarivaju potraživanja građana u postupku privatizacije po kojem se “potraživanja sa jedinstvenih računa građana mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 3o. juna 2019. godine u visini od 100% od ukupne cijene”. Agencija za privatizaciju u FBiH naglašava da je Vlada Federacije BiH kao predlagač Zakona predložila produženje roka i nakon što Parlament Federacije BiH prihvati dalje eventualno produženje roka važenja cerifikata, ponovo omogućiti uspostavljanje prometa sa privatizacijskih računa, o čemu će biti obavjest na našoj web stranici.

Certifikati korisnikPero , 26.1.2020.

Uložio sam iznos od certifikata u Hrvatske pošte i telekomunikacije d.o.o. Mostar. Kada sam zvao Zavod za platni promet FBIH kažu mi da sam trebao ponoviti uplatu na što me nitko nije obavijestio. Imam uplatnicu kojom to dokazujem. Što mi je činiti?

Poštovani, preduzeće HPT d.o.o. Mostar nalazilo se listi preduzeća Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine u trećem (završnom) javnom pozivu za upis dionica. U skadu sa članom 87. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/98, 15/99, 32/99, 36/99, 48/99, 3/00, 5/00, 7/00, 17/00, 18/00, 38/00, 58/00, 2/01, 13/01 i 42/01), Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je utvrdila procenat vrijednosti ponuđenih dionica koji pripada svakom upisniku. Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je dana 04.09.2002.godine izvršila obradu rezultata upisa u preduzeća koja su se nalazaila na listama kantonalih agencija kao i ove Agencije u prvom krugu, trećeg (završnog) javnog poziva za upis dionica. Rezultati upisa u trećem (završnom) pozivu, prvog kruga javnog upisa dionica objavljeni u dnevnim novinama Oslobođenje, Dnevni avaz, Jutarnje novine i Dnevni list Mostar od 05.09.2002. godine. U tom periodu iz objavljenih rezultata HPT d.o.o. Mostar se nalazio na listi neuspješnih preduzeća. Za neuspješna preduzeća izvršen je povrat upisanih sredstava na jedinstvene račune građana, tako da su građani od 05.09.2002.godine mogli slobodno raspolagati svojim potraživanjima i učestvovati u narednom javnom pozivu. Da bi provjerili da li su ta sredstva tada vraćena na vaš Jedinstveni Račun Građana, podnesite Agenciji za privatizaciju FBiH zahtjev za izdavanje izvoda sa JRG.

Stara devizna stednja Invest banka Tuzla korisnikAmila, 11.2.2020.

Postovanje,od Uprave za javni dug Republike Srbije dobili smo odbijenicu na ime povrata stare dev.stednje kod invest banke.Potvrda koju ste nam Vi izdali stoji Komercijalna banka Tuzla i Vi ne raspolažete podacima o verifikovanim iznosima!Pitanje tko je nadležan za verifikaciju stare dev.štednje Invest banke Tuzla i za isplatu iste.

poslovni prostori u karlovcu korisnikmiroslav, 5.3.2020.

Pozdrav , zanima me situacija oko poslovnih prostora u Hebrangovoj ulici u Karlovcu ?

certifikat korisnikelvir, 30.6.2020.

gdje mogu podic ratni certifikat..mislim da kod mene u porodici nismo svi dobili..gdje mogu da to provjerim

SUDSKI SPOR Društvo sa ograničenom odgovornošću " TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE " CAZIN korisnikDragan, 23.11.2020.

Poštovani, molim informaciju u vezi sudskog spora između Agencije za privatizaciju F BIH i Društvo sa ograničenom odgovornošću " TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE " p.o. Cazin- u stečaju, vezano za povrat izvršenih ulaganja, u smislu stanja sudskog spora, te daljnjim aktivnostima vezano za postupanje u istom. Hvala.

Poštovani, Agencija nema sudski spor sa Društvom sa ograničenom odgovornošću “TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE” p.o. Cazin-u stečaju, vezano za povrat izvršenih ulaganja.

korištenje certifikata u svrhe koje nisu otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo korisnikNermin, 28.1.2021.

Kako ste u prethodnim pitanjima odgovorili certifikati se mogu koristit isključivo za otkup stanova na kojima postoji stanarko pravo , da li sam dobro razumio da je takva izmjena zakona usvojena u 2020.g., hvala

Zakonom o izmjeni Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 44/20) potraživanja s Jedinstvenih računa građana mogu se koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30.juna 2021.godine u visini od 100% od ukupne cijene. Službene novine FbiH broj: 44/20 su objavljene 03.07.2020. godine.

Vojna Devizna Knjižnica korisnikMirzeta , 31.1.2021.

Dobar dan. Moj otac ima deviznu vojnu knjižnicu i svoje dionice koje nije nikada prodao niti iskoristio za neko ulaganje i kupovinu.Zanima nas da li se to može iskoristiti i prodati negdje nekome. Ili uložiti u kupovinu stana ?Ne znamo gdje da se obratimo i koga da pitamo? Ako možete da nam objasnite .Hvala unaprijed

1. Zakonom o izmjeni Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 44/20) potraživanja s Jedinstvenih računa građana mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30.juna 2021.godine u visini od 100% od ukupne cijene. Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefon: 033 586 247 i 033 586 248 kao i na e-mail:apfbih@bih.net.ba.

certifikati korisnikMirsad Mehmedić, 2.2.2021.

Imam pitanje u vezi certifikata starendevizne štednje. Mogu li se igdje upotrijebiti certifikati st. dev. štednje i gdje ? Lp

2. Odredbama člana 2. Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 44/04), potraživanje po osnovu stare devizne štednje postaje unutrašnji dug Fedearcije Bosne i Hercegovine koji se izmiruje u skladu sa posebnim zakonom, osim ako lice koje ima potraživanje po osnovu stare devizne štrednje ne da izjavu da ta potraživanja želi koristiti u procesu privatizacije. Izjava se podnosila Federalnom ministarstvu finansija. Članom 5.navedenog Zakona utvrđena je obaveza ove Agencije da dostavi Federalnom ministarstvu finansija bazu podataka stare devizne štednje na Jedinstvenom računu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu navedenog Zakona. S tim u vezi, ova Agencija je dostavila podatke za sve građane koji su imali neiskorišten iznos iz osnova stare devizne štednje na Jedinstvenom računu građana, za sve banke koje su dostavljale iznose na JRG. Nakon dostave baze podataka Federalnom ministarstvu finansija, građani nisu više ne mogu raspolagati iznosima iz osnova stare devizne štednje koji su registrovani na njihovim JRG, izuzev građana koji su u skladu sa članom 2. navedenog Zakona dali izjavu da iznos iz osnova stare devizne štednje na JRG žele koristiti u procesu privatizacije.

Certifikati korisnikRadmila, 26.2.2021.

Kako mogu da za mog pokojnog oca preuzmem sertifikate.?

Certifikat za otkup stana korisnikBiljana Kikic, 24.3.2021.

Molim Vas za Informaciju gdje se mogu legalno kupiti certifikati za otkup stana i kakva je procedura prebacivanja sredstava na Jedinstveni racun gradjana koji zele otkupiti stan na kojem imaju stanarsko pravo.Hvala unaprijed.

Poslovni prostor u Beogradu korisnikIgor, 5.7.2021.

Jel jos aktuelan poslovni prostor u Beogradu, na Terazijama 27?

Bosanska Vojna Knjizica korisnikAmer Pervan, 2.9.2021.

Zdravo, Dali se mogu koristiti vojne knjizice (poslije-ratne) za otkup imovine kroz privatizaciju?

Kupljeni poslovni prostor u privatizaciji korisnikFahir, 29.9.2021.

Poštovani, 1999 godine kupio sam poslovni prostor u privatizaciji jednog preduzeća koje se bavilo trgovinom. Ugovorene obaveze su na vrijeme ispoštovane a od agencije sam dobio samo ugovor o kupoprodaji. Nastavio sam se baviti istom djelatnošću. Sada inspektori traže upotrebne dozvole, međutim mi nismo dobili nikakvu projektno-tehničku dokumentaciju za objekte kao ni upotebne znajući da se nije moglo pristupiti prodaji objekta ako nije isti uredan sa vlasničko-tehničkom dokumentacijom. Interesuje me da li je pomenuti ugovor validan dokaz o postojanju iste? Srdačan pozdrav;

Poštovani Fahire, Kao kupac ste mogli izvršiti uvid u predmet prodaje u toku trajanja javnog poziva (tehničko-tehnološko stanje, dokaze o vlasništvu kao i ostalu dokumentaciju). Također, prilkom primopredaje trebalo je preuzeti kompletnu dokumentaciju vezano za predmet prodaje. Prodaji se moglo pristupiti i bez upotrebne dozvole. Potrebno je da se obratite Prodavcu ( prethodnom vlasniku predmetne nekretnine) za dokumentaciju koja se odnosi na predmet prodaje.

certifikati korisnikmilenko topalovic, 15.11.2021.

iza oca sam naslijedio njegove certifikate gdje i kako ih mogu upisati na svoje ime,hvala na odgovoru pozdrav

Podnesite zahtjev Agenciji za privatizaciju FBiH, adresa Maršala Tita br.7, Sarajevo za prebacivanje sredstava sa jedinstvenog računa ostavioca na nasljednika. Uz zahtjev je potrebno priložiti orginal notarski obrađene ostavinske rasprave iz koje se vidi da ste nasljedili sredstva registrovana na JRG vašeg oca.

Certifikat korisnikLjubica Prlic, 29.11.2021.

Poštovani, nisam iskoristila certifikate , ali sam ih negdje i izgubila.Kako mogu doći do prjepisa istih da bih mogla nesto iskoristiti.Hvala i lijep pozdrav

Izvod sa Jedinstvenog računa građana uz priložen vaš identifikacioni dokument možete podići u Agenciji za privatizaciju FBiH, adresa Maršala Tita br.7, Sarajevo. Rad sa strankama je od 9.00-11.00h ponedeljak-četvrtak.

otkup stanova za certifikate korisnikBahrudin, 14.12.2021.

Da li je u sl.listu objavljena Odluka o produženju otkupa stanova u federaciji BiH za certifikate za slijedeće dvije godine , odnosno do 2023.godine.

Certifikati korisnikAmerika Kadrić, 9.7.2022.

Kako mogu upotrijebiti certifikate ako nemam stana koji mogu otkupiti

Vocher iz 1999god. Vrijednost 1900KM korisnikBozo Ikic, 19.10.2022.

Imam Vocher u vrijednodti od 1900 KM koji sam dobijo 30.04.1990god. Noje nigdje ulozen sta mogu napravit sa tim Vocherom?

Službeni stan korisnikMuamer Škaljo, 29.11.2022.

Poštovani, da li Javno preduzeće može prodati Službeni stan koji već duži niz godina nema tu namjenu i u njemu stanuje penzioner. Da li je to odluka samo Upravnog odbora firem ili moraju tražiti saglasnost Parlamenta BiH. Vrijednost stana je zanemariva u odnosu na vrijednost firme. Firma je Elektroprijenos BiH

Vojni certifikati korisnikSanel, 25.12.2022.

Lijep pozdrav zelim. Interesira me informacija vezana za moje pravo kao pripadnika ARBiH koji nisam nikada podigao certifikate na koje sam ostvari pravo. Na koji nacin kome se obratiti i kako mogu doci do informacije kako ostvariti mogu svoja prava na certifikate?

Jedinstveni račun građana korisnikAzra, 16.2.2023.

Poštovani, Na koji način se može otvoriti Jedinstveni račun građana. Informacija mi je potrebna jer roditelji žele da mi daju certifikate kako bi istim raspolagala, ali ja nemam Jedinstveni račun građana jer sam bila maloljetna kada su se izdavali certifikati. Da li je moguće to ostvariti putem darovnog ugovora, pa sa istim izvršiti otvaranje Jedinstvenog računa. Hvala.

Diskusije i FAQ