Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju prava na nekretnini poslovni prostor u Karlovcu, Hebrangova 16c, Republika Hrvatska