Javni poziv za učešće na aukciji za prodaju prava na nekretnini, Gradac, Republika Hrvatska