Javni oglas o prodaji stalnog sredstva - putničkog motornog vozila u vlasništvu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj: 15-01-02/24 od 29.04.2024. godine, objavljuje se slijedeći


  

Javni oglas o prodaji stalnog sredstva-putničkog

motornog vozila u vlasništvu Agencije za privatizaciju

Zeničko-dobojskog kantona

 

Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Agencija), sa sjedištem u Zenici, ul. Zmaja od Bosne b.b., oglašava prodaju stalnog sredstva i to:

Putničko motorno vozilo proizvodač - Skoda, model vozila-6Y Fabia, broj šasijeTMBP1-116 Y323318190, registarski broj-vozilo odjavljeno iz evidencije MUP-a Ze-do kantona i tablice vraćene dana 03.07.2015. godine, godina proizvodnje 2001., podaci o prvoj registraciji 16.08.2001. godine, oblik karoserije AA-limuzina, boja vozila plava, broj mjesta za sjedenje 5, radna zapremina motora-1397 ccm, snaga motora-44 KW, broj motora AZE040641, vrsta motora-OTTO, vrsta goriva-benzin, procjenjena vrijednost vozila 500,00 KM.

l. Prodaja predmetnog stalnog sredstva obavit će se putem javnog nadmetanja - licitacije, koja će se održati dana 23.05.2024. godine (četvrtak) u 11,00 sati u sjedištu Agencije.

2.            Predmet prodaje može se pogledati svaki radni dan do dana javnog nadmetanja, u vremenu od 09 do 15 sati u krugu (garaža) sjedišta Agencije.

3.            Postupak licitacije provodi Komisija imenovana odlukom direktora Agencije i isti počinje ragistracijom koja podrazumjeva provjeru identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćmnika. Predsjednik Komisije otvorit će ponude i sadržaj ponude unosi u zapisnik.

4.            Pismena ponuda u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ne otvaraj” - Ponuda, treba da sadrži podatke:

- O fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, podatak iz identifikacijskog dokumenta (broj lične karte, vozačke dozvole),

- Podaci o pravnom licu (naziv, sjedište, potpis ovlaštene osobe, ovjera prijave pečatom,   ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, broj reješenja o upisu u sudski registar) i

5.            Iznos ponude izražene u KM.Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopštavaju se pravila licitacije.

6.            Ponudač čija ponuda bude prihvaćena, zaključit će ugovor i platit će kupoprodajnu cijenu u roku od tri (3) dana od dana potpisivanja ugovora.

 

Sve potrebne informacije o predmetu javnog licitiranja, mogu se dobiti pozivom na kontakt telefon Agencije br. 032/243-117.

Javni ogłas za prodaju navedenog predmeta, bit će objavljen u listu „Naša riječ” Zenica, dana 14.05.2024. godine (utorak), na web adresi Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine: www.apf.gov.ba, kao i na oglasnoj tabli sjedišta agencije.