Ponovljeni Javni poziv br. 30 za sudjelovanje na prodaji putem javne dražbe za predmete

Temeljem članka 27.stavak 2.Zakona o privatizaciji poduzeća , članka 15.  Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (pročišćeni tekst – Službene novine  F BiH broj 28/05,53/07,76/09),  Odluke Nadzornog odbora  BNT “Inženjeringa” d.o.o. Novi Travnik broj: 10/15 od 25.08.2015.godine i Zaključka UO Agencije za privatizaciju br: 04-19-203/15 od 07.08.2015.godine, Agencija za privatizaciju u KSB/SBK Travnik o b j a v lj u j e:

PONOVLJENI  JAVNI   POZIV    br. 30

ZA SUDJELOVANJE NA PRODAJI PUTEM JAVNE DRAŽBE ZA SLJEDEĆE PREDMETE


Tip predmeta

Šifra predmeta

Naziv predmeta

JMB

Prodavatelj nadmetanja

Početak nadmetanja

Početna cijena

Naknada za sudjelovanje

1.  Imovina

preduzeća

060300577

Im.poduzeća-Upravna zgrada –dio prizemlje i dvije etaže

20175966

BNT INŽENJERING DOO NOVI TRAVNIK                

11:00

220.000,00

100,00

NAPOMENA: Predmet prodaje je Poslovni objekat-bivši Vatrogasni dom - dio poslovnog objekta sa pripadajucim zemljištem,izgrađenog u Poslovnoj zoni  Bratstvo, u Novom Travniku. Dio prizemlja i dvije etaže Upravne zgrade BNT Inženjeringa ukupne površine 748m2 .

Objekat je izgrađen na građevnom zemljištu k.č.350/49,K.O.Kasapovići, upisane u ZK ul.59 "E" ukupne površine pod cijelim objektom 673 m2, po starom premjeru, što je identično k.p.1853/46,  K.O.Novi Travnik.Pripadajuće građevno zemljište je na k.č. Broj 350/104, K.O. Kasapovići,ukupne površine 415m2, što je identično sa k.p. broj 1853/117,K.O.Novi Travnik,upisano u ZK ul.24. Upisana hipoteka Porezne uprave na ZK ul.24.Osiguran asfaltirani parking prostor.U poslovnoj zoni Bratstva izgrađena je kompletna infrastruktura.

 

 Dražba   će se održati u Agenciji za privatizaciju KSB/SBK  Travnik  Ul. Bosanska  br.12.

 

Pregled predmeta prodaje može se izvršiti u dogovoru  sa kontakt osobom prodavatelja,a uvid u dokumentaciju se može izvršiti u Agenciji za privatizaciju u KSB/SBK Travnik.

Dražba  će biti održana   29.10. 2015. godine sa početkom u 11 sati .Plaćanje se vrši isključivo u gotovini.

 

Prijava za sudjelovanje na dražbi:

Sticanje  prava sudjelovanja na dražbi se postiže  popunjavanjem  obrasca  prijave  i uplatom depozita  za svaki predmet za  koji će se nadmetati . Obrazac prijave  se  može dobiti   u Agenciji za privatizaciju u KSB/SBK  Travnik . Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti  kopiju uplatnice,kao dokaz o uplaćenom depozitu u vrijednosti od 10 % od početne cijene, predmeta za koji se nadmeće. Depozit,u gore navedenom iznosu , uplaćuje se  u korist KAP Travnik na račun   broj: 3380002211969060 kod UNI CREDIT BANK FILIJALA TRAVNIK

najkasnije  7 (sedam) dana prije početka  dražbe. Obrazac prijave  sa priloženom kopijom uplatnice  mora se dostaviti, najkasnije 7 (sedam) dana prije datuma održavanja dražbe,odnosno najkasnije do   ( 22.10.2015.godine  do 1600 sati ) u Agenciju za privatizaciju.  Uz prijavu na dražbu pravne osobe su dužne  priložiti i izvadak  iz  Sudskog registra sa posljednjim upisanim stanjem.

Registracija sudionika za dražbu  će početi 2 (dva) sata prije početka dražbe,  u prostorijama Dražbenog centra. Prilikom registracije ,sudionik će platiti naknadu za sudjelovanje, u iznosu od 0,1% od početne cijene predmeta za koji se nadmeće,maximalno do 100 KM.

Za sve dodatne informacije  o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Istovjetan javni poziv objavljen je na web-strani: www.apf.gov.ba

Za sve dodatne informacije  o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u Agenciji za privatizaciju: Miroslava Šafradin, 030-511-759

Kontakt osoba u poduzeću: Hamdija Haskić,  mob: 061-405-102