DOPUNU REGISTRA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE