OBAVIJEST O PRODAJI DRŽAVNOG KAPITALA PREDUZEĆA „ENERGOPETROL“ D.D. SARAJEVO PUTEM BERZE

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je prodavac dionica u državnom vlasništvu emitenta „Energopetrol“ d.d. Sarajevo.

Aukcijska prodaja državnog kapitala obavlja se po berzanskim pravilima na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira - SASE.

Odabrani profesionalni posrednik za prodaju državnog kapitala u preduzeću „Energopetrol“ d.d. Sarajevo je brokerska kuća „AW Broker“ d.o.o. Sarajevo.

Predmet prodaje je paket dionica u državnom vlasništvu količine 1.215.111 dionica preduzeća „Energopetrol“ d.d. Sarajevo.

Prodaja će biti obavljena na vanrednoj aukciji Metodom 1 – jednokratne prodaje pri kojoj su dozvoljeni samo kupovni nalozi koji glase na količinu identičnu onoj iz prodajnog naloga.

Početna prodajna cijena jedne dionice iznosi 6,80 KM. Aukcijska prodaja paketa dionica održat će se u srijedu, 12.02.2014. godine.

 

KRATAK   PROFIL PREDUZEĆA I OBIM PRODAJE

 

O S N O V N I    P O D A C I

Naziv preduzeća

„Energopetrol“ d.d. Sarajevo

Sjedište

Maršala Tita 36, 71000 Sarajevo, BiH

Pravni status

Dioničko društvo

Direktor

Miroslav Polak

Telefon

+ 387 33 567 100

Fax

+ 387 35 567 120

Djelatnost

Energopetrol d.d. Sarajevo je vodeća bosanskohercegovačka naftna kompanija sa sjedištem u Sarajevu.
Djelatnost koju obavlja je trgovina motornim gorivom i mazivom koja  sa 64 benzinske pumpe upošljava oko 800 radnika.
12.4.1947.g. Rješenjem Vlade FNRJ osnovano trgovačko preduzeće za promet nafte i naftnih derivata “JUGOPETROL“ Sarajevo, a 1950. se pripaja preduzeću “BOSNA PETROL“ Sarajevo i formiraju  preduzeće za snadbijevanje naftom i naftnim derivatima “JUGOPETROL“ Sarajevo.
1973.g. preimenovan u „HENA“ OOUR Marketing Sarajevo,  koja se nakon nekoliko mjeseci kasnije pripaja “ENERGOINVEST“-u Sarajevo.
U sklopu RO”ENERGOINVEST“, 31.8.1973.g. osniva se OOUR “ ENERGOPETROL“ Sarajevo sa poslovnicama: Banja Luka,  Bosanski Brod, Mostar, Tuzla-Živinice, Zagreb i predstavništvo Ploče sa skladištima nafte.
Osnivanjem SOUR-a ENERGOINVEST 1977.g. dolazi do formiranja RO „ENERGOINVEST ENERGOPETROL“ Sarajevo i tom prilikom poslovnice prelaze u OOUR-e. U ovakvoj formi poslovanja preduzeće ostaje sve do 1990.g. kada se formira Društveno preduzeće „ENERGOPETROL“ sa p.o. Sarajevo.
Društvenopolitička situacija 90-tih godina dovodi do pretvorbe društvenog preuzeća  u dioničko društvo. Statusna promjena je nastala na osnovu odluke o izdvajanju internih dionica i odluke o promjeni stausa preduzeća organizovanjem dioničkog društva u mješovitoj svojini.
Iz ovakve organizacione strukture 1991.g. nastaje „ENERGOINVEST ENERGOPETROL“, preduzeće za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa d.d. u mješovitoj svojini sa p.o. Sarajevo.
Ratne 1994. godine, rješenjem Ministarstva Energetike i Industrije RBIH preduzeće „ENERGOINVEST ENERGOPETROL“ d.d. sa p.o. Sarajevo pripojeno je preduzeću „ENERGOINVEST“d.d. sa p.o. Sarajevo, koji preuzima sva sredstva, prava i obaveze pripojenog preduzeća, održavajući kontinuitet poslovanja.
Promjena naziva i organizacione strukture se nastavlja. 1998 god. osniva se društvo jednog lica pod nazivom „ENERGOINVEST ENERGOPETROL“ d.j.l., Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu.
Prema tom rješenju osnivač je „ENERGOINVEST“ d.d. Sarajevo.
Sve promjene koje nastaju u narednom periodu do 2004. god odnose se uglavnom na promjene vrijednosti osnovne glavnice, usklađivanje vrijednosti osnovnog kapitala, kao i promjena lica ovlaštenih za zastupanje, promjena funkcije ovlaštene osobe kod ENERGOINVEST - Energopetrol d.j.l. Sarajevo.
06.05.2004. god. rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu firma je dobila naziv ENERGOPETROL“ d.d. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, ulica Maršala Tita 36, a Rješenjem općinskog suda u Sarajevu od dana 30.05.2008.g. kao osnivači društva su  registrovani:

1. MOL Hungarian Oil and Gas Plc Budimpešta
2. INA Industrija nafte d.d. Zagreb
3. Vlada Federacija Bosne i Hercegovine
4. Ostali dioničari prema listi dioničara koja čini sastavni dio rješenja

Broj radnika

800

 

 VLASNIČKA STRUKTURA I OBIM PRODAJE DRŽAVNOG KAPITALA

K o l i č i n a

P o s t o t a k

Državni kapital

 

22,1214 %

Privatni kapital

 

77,8786  %

Ukupan broj dionica 

5.492.922

 

Broj dionica državnog kapitala              

1.215.111

 

Broj dionica privatnog kapitala

4.277.811

 

Ukupan broj dionica prodaje

1.215.111

 

Ukupan procenat prodaje državnog kapitala

 

 

100 %

FINANSIJSKI POKAZATELJI PREDUZEĆA (u KM)

 

2010.

2011.

2012.

Dobit

-

-

-

Gubitak

12.195.521

31.487.981

36.410.466

Prihod

254.847.969

265.177.553

200.009.622

Aktiva

184.746.721

209.596.801

163.681.543

Obaveze

184.696.721

209.596.801

163.681.543

Ukupni kapital

50.000

0

0

Gubitak iznad visine kapitala

11.670.010

43.107.991

79.518.456