OBAVIJEST O PRODAJI DRŽAVNOG KAPITALA PREDUZEĆA „UNIS – UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA“ D.D. SARAJEVO PUTEM BERZE
 

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je prodavac dionica u državnom vlasništvu emitenta „UNIS“ d.d. Sarajevo.

 

Aukcijska prodaja državnog kapitala obavlja se po berzanskim pravilima na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira - SASE.

 

Odabrani profesionalni posrednik za prodaju državnog kapitala u preduzeću „UNIS“ d.d. Sarajevo je brokerska kuća „Raiffeisen Bank“ d.d. Bosna i Hercegovina.

 

Predmet prodaje je paket dionica u državnom vlasništvu količine 1.900.000, preduzeća „UNIS“ d.d. Sarajevo.

 

Prodaja će biti obavljena na vanrednoj aukciji Metodom 1 – jednokratne prodaje pri kojoj su dozvoljeni samo kupovni nalozi koji glase na količinu identičnu onoj iz prodajnog naloga.

 

Početna prodajna cijena jedne dionice iznosi 3,56 KM.

 

Aukcijska prodaja paketa dionica održat će se u petak, 04.07.2014. godine.


 

KRATAK PROFIL PREDUZEĆA I OBIM PRODAJE

O S N O V N I    P O D A C I

Naziv preduzeća

„UNIS – UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA“ d.d. Sarajevo

Skraćeni naziv

„UNIS“ d.d. Sarajevo

Sjedište

71000 Sarajevo, Envera Šehovića 54, BiH

Pravni status

Dioničko društvo

Direktor

Esad Lučkin

Telefon

+ 387 33 725 360

Fax

+ 387 35 725 369

Djelatnost

 

 

 

 

 

 

Preduzeće „UNIS“ d.d. Sarajevo je osnovano 1968. godine.

„UNIS“ d.d. Sarajevo je do 1992. godine osnovao ili integrisao više od stotinu preduzeća u oblastima: automobila i dijelova, repromaterijala, hemijske i namjenske industrije, ležajeva, alata, bicikla i dr. Imao je zajednička ulaganja sa firmama svjetskog renomea: Volkswagen, Singer, Olimpia, Olivetti. Osnovana su mješovita preduzeća u USA, Njemačkoj i Italiji, kao i veliki broj predstavništava  po  svijetu. 

U periodu od 1996. do 2000. godine razvija se djelatnost obnove proizvodnje putem projekata:

Obnova mjerno-regulatorne opreme za prirodni plin osnivanjem fabrike FAGAS d.o.o. Sarajevo;

Obnova automobilske industrije putem zajedničke kompanije VOLKSWAGEN d.o.o. Vogošća sa kapitalom UNIS-a i Volksvagena iz Njemačke.

Obnova poslovnog centra UNITIC d.o.o. Sarajevo u partnerstvu UNIS-a sa Kuwait Investment Authority Kuwait, investicija u vrijednosti 71,5 miliona KM; 

Većinski udjeli u drugim preduzećima:

-       UNITIC d.o.o. sa učešćem od 50%,

-       UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo, koji se bavi proizvodnjom mjerno-regulatorne opreme za prirodni gas. UNIS je vlasnik 44,83%.

Broj radnika

40

 

  VLASNIČKA  STRUKTURA I OBIM PRODAJE DRŽAVNOG KAPITALA

 

K o l i č i n a

P o s t o t a k

Državni kapital

 

45,847 %

Privatni kapital

 

54,153  %

Ukupan broj dionica 

4.163.286   

 

Broj dionica državnog kapitala              

1.900.000

 

Broj dionica privatnog kapitala

2.263.286

 

Ukupan broj dionica prodaje

1.900.000

 

Ukupan procenat prodaje državnog kapitala

 

 

100 %

 

FINANSIJSKI POKAZATELJI PREDUZEĆA (u KM)

 

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Dobit

672.015

716.106

-

-

414.674

Gubitak

-

-

2.676.717

368.334

-

 Prihod

2.841.769

3.420.879

2.567.384

2.406.161

3.376.467

Aktiva

48.576.467

48.018.712

48.895.360

49.827.258

50.945.942

Obaveze

1.595.218

321.357

284.788

257.836

347.544

Ukupni kapital

46.981.249

47.697.355

48.610.572

49.569.422

50.598.398