OBAVIJEST O PRODAJI DIONICA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU EMITENTA „SARAJEVO-OSIGURANJE“ D.D. SARAJEVO PUTEM BERZE

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je prodavac dionica u državnom vlasništvu emitenta  „Sarajevo-Osiguranje“ d.d. Sarajevo.


Aukcijska prodaja državnog kapitala obavlja se po berzanskim pravilima na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo - SASE.


Odabrani profesionalni posrednik za prodaju državnog kapitala u preduzeću „Sarajevo-Osiguranje“ d.d. Sarajevo je brokerska kuća „AW Broker“ d.o.o. Sarajevo.


Predmet prodaje je paket dionica u državnom vlasništvu količine 2.108.469 dionica emitenta „Sarajevo-Osiguranje“ d.d. Sarajevo.


Prodaja će biti obavljena na vanrednoj aukciji Metodom 1 – jednokratne prodaje pri kojoj su dozvoljeni samo kupovni nalozi koji glase na količinu identičnu onoj iz prodajnog naloga.


Početna prodajna cijena jedne dionice iznosi 12,99 KM.


Aukcijska prodaja paketa dionica održat će se u četvratk, 23.06.2016. godine.



KRATAK   PROFIL  PREDUZEĆA I OBIM PRODAJE


 

O S N O V N I     P O D A C I

Naziv preduzeća

„Sarajevo-Osiguranje“ d.d. Sarajevo

Sjedište

Čobanija 14, 71 000 Sarajevo, BiH

Pravni status

Dioničko društvo

Direktor

Midhat Terzić

Telefon

+ 387 33 664 141

Fax

+ 387 35 664 142

Djelatnost

Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo je najveće osiguravajuće društvo na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Decenije uspješnog poslovanja ovog društva kreirale su respektabilnu poziciju i prepoznatljivi imidž, kako u okvirima BiH i regije tako i Evrope.

Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo pruža sveobuhvatnu osiguravajuću zaštitu  po  vrstama rizika unutar slijedećih vrsta osiguranja:

    Osiguranje osoba Putničko zdravstveno osiguranje Kasko osiguranje cestovnih vozila Osiguranje zračnih letjelica Osiguranje robe u prevozu Osiguranje imovine Osiguranje od odgovornosti za motorna vozila Osiguranje od civilne odgovornosti za zračne letjelice Osiguranje od opće civilne odgovornosti Osiguranje kredita Osiguranje od različitih finansijskih  gubitaka Osiguranje života

Tokom višedecenijskog razvoja i rasta Sarajevo-osiguranje je prošlo kroz nekoliko faza.

Društvo je osnovano 1945. godine pod nazivom Državni Osiguravajući Zavod (DOZ), gdje je imalo glavnu ulogu u osiguranju imovine. Transformacijom 1967. godine, postaje samostalno preduzeće za osiguranje ili Osiguravajući Zavod Sarajevo (OZ). Godine 1974., Zavod se transformirao u Zajednicu Osiguranja Imovine i Lica Sarajevo (ZOIL) gdje se pored osiguranja imovine težilo ka značajnijem udjelu i osiguranja lica, prije svega radnika u preduzećima. Nova transformacija uslijedila je 1990. godine kada ZOIL prerasta u dioničarsko društvo Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo i kao takvo posluje i danas. Ova statusna promjena posljedica je zakonskog zahtjeva procesa pretvorbe koji je podrazumijevao privatizaciju firmi isključivo kao pravo uposlenih radnika.

Sarajevo-osiguranje danas je većinski privatizirano osiguravajuće društvo, sa 45,4938% državnog kapitala koji je u procesu privatizacije.

Broj radnika

 458

  VLASNIČKA  STRUKTURA  I OBIM PRODAJE DRŽAVNOG KAPITALA*

K  o  l  i  č  i  n  a

P o s t o t a k

Državni kapital

 

45,4938  %

Privatni kapital

 

54,5062  %

Ukupan broj dionica 

4.634.633

 

Broj dionica u državnom vlasništvu               

2.108.469

 

Broj dionica u privatnom valsništvu

2.526.164

 

Ukupan broj dionica prodaje

2.108.469

 

Ukupan procenat prodaje

 

100,0000 %


FINANSIJSKI POKAZATELJI PREDUZEĆA (u KM)


31.12.2012.

31.12.2013.

31.12.2014.

31.12.2015.

Stalna sredstva

60.915.596

63.367.212

77.952.256

81.794.309

Tekuća sredstva

36.063.377

34.785.101

32.904.230

32.997.760

Gubitak iznad visine kapitala

0

0

0

0

Aktiva

96.978.973

98.152.313

110.856.486

114.792.069

Kapital

29.129.983

30.414.862

34.808.542

36.860.743

Dugoročne obaveze

1.333.954

466.910

638.819

580.762

Kratkoročne obaveze

2.046.167

3.696.878

4.689.249

5.208.624

Pasiva

96.978.973

98.152.313

110.856.486

114.792.069

UKUPNI PRIHOD

57.887.721

57.377.180

63.929.414

56.039.175

UKUPNI RASHOD

56.368.437

56.092.302

63.457.292

55.537.408

Neto dobit/gubitak perioda

1.519.284

1.284.878

472.122

501.767


 Sažeti informacioni memorandum