Feroelektro d.d. Sarajevo
Feroelektro je renomirana međunarodna kompanija za prodaju na veliko i malo uz pružanje širokog spektra komercijalnih usluga.