JAVNI POZIV

Na osnovu člana 3, 5 i 7 Pravilnika o postupku prodaje preduzeća koja se prodaju tenderom u velikoj privatizaciji u saradnji sa MSGP objavljenom u (“SL.N FBiH” Br. 54/2000), Agencija za privatizaciju u HNK objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA NA

MEĐUNARODNI OTVORENI TENDER ZA “GRANIT” D.O.O Jablanica,

 BOSNA I HERCEGOVINA

 

Ime preduzeća: Društvo sa ograničenom odgovornošću “GRANIT”

Lokacija:          P.Bilića, 52, 88420 Jablanica, Bosna i Hercegovina

Vrsta djelatnosti:           Vađenje i obrada granita i ostalih vrsta kamena

Ukupan prihod: 2001: 2.872.465,00KM

                        2002: 5.211.289,00KM

                        30.06.2003:  2.931.139,00KM

Ukupno zaposleni:416

Procenat ukupnog kapitala koji se prodaje putem tendera:  67%

Dionički kapital prodat putem javnog upisa dionica: 33%

 

Ponude se moraju dostaviti do 07.01.2004. do 16.00 sati Komisiji za tendere na dole navedenoj adresi.           

 

Traži se strateški investitoir za GRANIT, dobro poznato preduzeće za vađenje i obradu kamena. Osnovano  1947, preduzeće se nalazi u Jablanici na jugu Bosne i Hercegovine. Preduzeće ima velike rezerve visoko kvalitetnih materijala koji se koriste za proizvodnju širokog asortimana kamenih rezanih ploča, blokova i ploča za vanjsku i unutarnju upotrebu uključujući javne zgrade, pješačke zone, stepenice, zidove i podove.  Preduzeće je već profitabilno i uz relativno malo ulaganje, ima značajan potencijal za proširenje i povećanje produktivnosti, i visokog povrata investicija.

Ostale informacije se mogu dobiti od Agencije za privatizaciju HNK ili IMC Consultants Limited.

Komplet tenderskih dokumenata koji se sastoji od profila preduzeća, informacionog memoranduma, pravila tendera (uključujući kriterije za ocjenu tendera), obrasca ponude, izjave o povjerljivosti i nacrta ugovora o kupovini dionica  može se dobiti od  Komisije za tendere uz prethodan pismeni zahthjev ili sa web stranice. Ponuđači koji nastupaju u tuđe ime, moraju priložiti punomoć sa tačno preciziranim obimom ovlaštenja. Temeljna provjera i posjete preduzeću  se mogu organizovati nakon potpisivanja sa Komisijom za tendere izjave o povjerljivosti

 

Molimo da dostavite vašu ponudu na:

Ime:                  Hercegovačko-neretvanski kanton, Kantonalna agencija za privatizaciju

Kontakt osoba: Ismet Hajdar

Adresa:             Ante Starčevića b.b. Mostar, BiH (Zgrada Vlade Federacije BiH)

Telefon:             ++387 36 32 72 75

Fax:                  ++387 36 32 72 76

Email:               kaphnk@cob.net.ba  

 

Mustajbega Fadilpasica 1, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

tel: +387 33 214316 / 214326, fax: +387 33 214278. email: pta-imc@smartnet.ba