JAVNI POZIV

JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRŽAVNOG KAPITALA

METODOM NEPOSREDNE POGODBE


VELMOS dd., Mostar, Bosna i Hercegovina.

Bišće Polje bb, Mostar

 

 

Djelatnost:

Osnovna djelatnost preduzeća je posredništvo u prodaji raznovrsnih proizvoda (trgovina na veliko i malo robama široke potrošnje i industrijskih proizvoda). U poslijeratnom periodu značajan izvor prihoda ostvaruju od iznajmljivanja nekretnina.  Ukupan prihod: KM 4,87 miliona u 2000.; KM 3,65 miliona u 2001. i 3,41 miliona KM u 2002. godini. U preduzeću je trenutno 117 radnika na radu i 83 na čekanju.   

Dionički kapital za prodaju:

67,0% ukupnog kapitala ovog Dioničkog društva nudi se na prodaju, a  33,0% je privatni kapital.

 

Mogućnost ulaganja:

Velmos nudi, osim razvoja osnovne djelatnosti, mogućnost razvoja i organizovanja “malog biznisa”, mogućnost korištenja prostora u razne poslovne svrhe, kao što je skladištenje (uključujući hladnjače), distribucija, iznajmljivanje kancelarijskih  i drugih prostora.

Mostar je značajan trgovački centar koji je smješten između Centralne Bosne i Jadranske obale i ima dobre putne i željezničke  veze.  Velmos ima oko 20,000 m2 poslovnog prostora koji se nalazi u industrijskoj zoni u južnom dijelu Mostara. Komunikacije su dobre sa skladištima koja se nalaze pored regionalnog puta M-17, Sarajevo- Ploče, i pored teretnog željezničkog terminala. Aerodrom Mostar je udaljen 5 km, a luka Ploče  samo 60 km.

 

Dostavljanje ponuda i pregovori

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa nazivom preduzeća koje je predmet prodaje, do 01.12.2003. godine do 16:00 sati na adresu Prodavca.

Direktni pregovori će se održati 08.12.2003. godine u 11:00 sati u prostorijama Sektora tenderske prodaje, Ul. Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo.

 

Ostale informacije:

Pune informacije (uključujući Informacioni memorandum, Pravila neposredne pogodbe, Obrazac ponude i Nacrt ugovora o kupovini dionica) mogu se dobiti od Komisije za neposrednu pogodbu. Posjete objektima se mogu organizovati nakon potpisivanja Izjave o povjerljivosti.

 

Kontakt osoba Prodavca: Sadeta Teskeredžić, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Alipašina 41, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.  tel: +387 33 218 550, fax: +387 33 218 552. email: apftbiro@bih.net.ba