JAVNI POZIV

Na osnovu člana 3, 5 i 7 Pravilnika o postupku prodaje preduzeća koja se prodaju tenderom u velikoj privatizaciji u saradnji sa MSGP objavljenom u  (“SL.N FBiH” Br. 54/2000), Agencija za privatizaciju  Zeničko-dobojskog kantona objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA NA

MEĐUNARODNI  OTVORENI TENDER ZA “ENKER” d.d, TEŠANJ,

BOSNA I HERCEGOVINA

 

Naziv preduzeća:          ENKER d.d. dioničko društvo

Mjesto:                        74260 Tešanj, Bukva bb, Bosna i Hercegovina

Djelatnost:                    Proizvodnja automobilskih svjećica i keramičke industrije

Ukupan prihod prodaje:  2001: KM 7,346,619 (EUR 3.77M)

                                      2002: KM 8,290,834 (EUR 4.25M)

                                      30.06.2003: KM 5,165,408 (EUR 2.65M)

Broj zaposlenih:              381

Ukupan dionički kapital koji je predmet ovog međunarodnog tendera:  51%

Dionički kapital koji je već prodat: 49%

Sve ponude se moraju dostaviti najkasnije do 04. 02. 2004. godine do 16.00 sati (srednjeevropsko vrijeme) Komisiji za tendere na dole navedenu adresu.         

Traži se strateški investitor za ENKER d.d., vodećeg proizvođača automobilskih svjećica (koje se plasiraju na tržište pod markom “Enker”) i proizvođača industrijske keramike kao što su termoelementi i zapaljivači.  Preduzeće uživa veliki ugled zbog svojih kvalitetnih proizvoda, a 85-90% proizvodnje izvozi putem svoje razvijene mreže za distribuciju. Preduzeće je postiglo certifikat kvaliteta ISO 9001, odobren od strane TUV, Njemačka. Preduzeće ostvaruje povećanje prodaje i trebalo bi da ostvari malu dobit u 2003. Potrebno je relativno malo ulaganje za obezbjeđenje povećanja produktivnosti uz potencijalno visok povrat ulaganja.

Dalje informacije se mogu dobiti od Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona ili od IMC Consultants Limited.

Komplet tenderskih dokumenata koji se sastoji od profila preduzeća, informacionog memoranduma, pravila tendera (uključujući kriterije za ocjenu tendera), obrasca ponude, izjave o povjerljivosti i nacrta ugovora o kupovini dionica može se dobiti od Komisije za tendere uz prethodan pismeni zahtjev ili sa web stranice: www.apf.com.ba.  Ponuđači koji nastupaju u tuđe ime, moraju priložiti punomoć sa tačno preciziranim ovlaštenjima. Temeljna provjera i posjete preduzeću se mogu organizovati nakon potpisivanja sa Komisijom za tendere izjave o povjerljivosti.

 

Molimo da dostavite vašu ponudu na:

 

Naziv:                Kantonalna agencija za privatizaciju, Zenica-Doboj Canton

Kontakt osoba: Gosp. Fikret Talić

Adresa:             Fakultetska 5, 72000   Zenica, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax:             ++387 32 416 269

Email:                kap.zdk@bih.net.ba


Mustajbega Fadilpasica 1, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

tel: +387 33 214316 / 214326, fax: +387 33 214278. email: pta-imc@smartnet.ba