Javni poziv

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
PUTEM MEĐUNARODNOG OTVORENOG TENDERA

 

 

Preduzeće:                                                  Energoinvest -Tvornica dalekovodnih stubova d.d.    

Lokacija:                                                      Sarajevo, Džemala Bijedića 164

Poslovna aktivnost:                                     Proizvodnja metalnih konstrukcija

Promet u I-VI 2004. (g. 2003. g.);               2,2 milona KM  (4 milona KM)

Ukupan broj zaposlenih:                              231

Procenat kapitala koji se nudi:                    67%

Procenat dionica u privatnom vlasništvu:   33%

 

Energoinvest-Tvornica dalekovodnih stubova osnovana je 1953. godine. Tokom svog dugogodišnjeg poslovanja preduzeće je isporučilo konstrukcije za 180 dalekovoda u 21 zemlju širom svijeta,  ukupne dužine 35.000 km.

Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja čeličnih-rešetkastih konstrukcija (dalekovodni stubovi, stubovi kontaktne mreže za željeznice i tramvaje, rasvjetni stubovi, stubovi za telekomunikacije i stubovi za trafo-stanice), toplo cinčanje i obrada metala po narudžbi. 

Profil preduzeća, Pravila tendera, Obrazac ponude, Izjava o povjerljivosti i Nacrt kupoprodajnog ugovora, mogu se naći na web stranici: www.apf.gov.ba.

Potpune informacije o tenderu (uključujući Informacioni memorandum preduzeća) mogu se dobiti od Komisije za provođenje tendera.

Lica koja nastupaju u tuđe ime moraju biti imenovana od Ponuđača kojeg zastupaju i priložiti propisno ovjerenu punomoć sa tačno preciziranim obimom ovlaštenja.  Posjete preduzeću bit će organizirane nakon potpisivanja Izjave o povjerljivosti.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda Komisiji za provođenje tendera je   22.02.2005. god. do 16:00 sati (po srednjoevropskom vremenu) na donju adresu. Pravo učešća na tenderu imaju  domaća i strana fizička i pravna lica u skladu sa članom 12. Zakona o  privatizaciji preduzeća  (Sl. novine FBiH 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 61/01, 27/02, 28/04 i 44/04).

 

Ponude slati na adresu:  Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Alipašina 41, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 

Kontakt osobe:                                

Nevena Vokić,

Agencija za privatizaciju u FBiH 

Tel. +387 33 218 551

Fax. +387 33 212 883,

e-mail: apftbiro@bih.net.ba

 

 

J. Thomas Nein,  USAID/IBTCI

Tel. +387 33 214 365

Fax. +387 33 213 238

e-mail: nein@open.net.ba

 

Saglasan

________________

Direktor