Javni poziv za dostavljanje ponuda na međunarodni otvoreni tender za IP "KRIVAJA" Zavidovići, Bosna i Hercegovina

Na osnovu člana 3.5. i 7. Pravilnika o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji (''Sl. novine Federacije BiH'' broj: 21/00. 36/00. 54/00) i na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o odobrenju metoda prodaje V broj 3882-05 od 21.7.2005. Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA NA MEÐUNARODNI OTVORENI TENDER ZA

IP "KRIVAJA" ZAVIDOVIĆI, BOSNA I HERCEGOVINA

 

Firma i pravni status:      IP ''KRIVAJA'' d.d. Zavidovići

Sjedište:                        Radnička bb, Zavidovići, Bosna i Hercegovina

Vrsta djelatnosti:            Šumarstvo, Drvna industrija, Građevinarstvo, Metalna industrija  i drugo

Ukupan prihod:              2002 god. 84.003.797,04 KM

                                     2003 god. 79.052.185,75 KM

                                     2004 god. 82.609.532,50 KM

Ukupno zaposleni:         3.022

Procent ukupnog kapitala koji se prodaje na međunarodnom tenderu: 100%

 

Sve ponude se moraju dostaviti do 4.10.2005. godine do 16.00 sati (srednje evropsko vrijeme) Komisiji za tendersku ponudu IP ''Krivaja'' Zavidovići na dole navedenoj adresi Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Traži se strateški investitor za IP ''Krivaja'' d.d. Zavidovići, koja je vodeće preduzeće iz oblasti drvne industrije u svojoj regiji. Preduzeće je osnovano 1884. godine. Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja svih vrsta namještaja od drveta, i to od bukve i bora.  Preduzeće se nalazi na zemljištu površine 420.369 m2. Preduzeće se nalazi u Zeničko-dobojskom kantonu na lokaciji 10 km od magistralnog puta Sarajevo-Slavonski Brod-Zagreb, 50 km od Zenice, 130 km od Sarajeva i 100 km od Slavonskog Broda. Preduzeće se nalazi i na glavnom regionalnom željezničkom koridoru. Unutar poduzeća postoji željeznička i cestovna infrastruktura. Poduzeće je izvozno orijentirano, te većina izvoza otpada na tržišta Zapadne Europe (Njemačku, Italiju, Englesku, Nizozemsku, Luksemburg, itd.), SAD-a, te susjednih zemalja.

 

Tenderska dokumentacija se sastoji od Profila preduzeća, Informacionog memoranduma, Pravila tendera (uključujući kriterije za ocjenu tendera), Obrasca ponude, Izjave o povjerljivosti i Nacrta ugovora o kupovini dionica. Tenderska dokumentacija je dostupna na web stranici a Informacioni Memorandum bit će dostavljen nakon potpisa Izjave o povjerljivosti.  Ponuđači koji nastupaju u tuđe ime moraju priložiti punomoć s točno preciziranim ovlaštenjima. Dubinsko snimanje i posjete preduzeću se mogu organizovati nakon potpisivanja izjave o povjerljivosti.

____________________________________________________________________________

 Download Adobe Reader

TENDERSKA DOKUMENTACIJA SE SASTOJI OD

__________________________________________________________________________ 

 

Kontakti za dodatne informacije i dostavljanje zahtjeva:

Ime:

Agencija za privatizaciju u FBiH

Deloitte d.o.o.

Kontakt osoba:

Gosp. Hamdija Kulović

Gosp. Ivan Fabijančić

Adresa:

Alipašina 41, 71000 Sarajevo

Heinzelova 33, 10000 Zagreb

Telefoni:

++387 33 212 884, 212 885, 212 886

++385 (0) 1 2351 900

Fax:     

++387 33 212 883

++385 (0) 1 2351 999

E-mail: 

hamdija.kulovic@apf.gov.ba

ifabijancic@deloitteCE.com