Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko invalidsko osiguranje

Na osnovu Zaključka Vlade Federacije BiH, V broj: 1755/2014 od 23.09.2014. godine, Zaključka Vlade Federacije BiH, V broj: 1880/2014 od 23.10.2014. godine, Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnina, između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, zaključenog 31.10.2014. godine i Odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje broj: UOFZ-67/14 broj: UOFZ-68/14, broj: UOFZ-69/14, broj: UOFZ-70/14, broj: UOFZ-71/14 i broj: UOFZ-72/14 od 30.10.2014. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

Javni poziv

za prodaju metodom neposredne pogodbe nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda

za penzijsko/mirovinsko invalidsko osiguranje 

 

Prodavac:     Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje putem Agencije za   

                       privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo

Naziv predmeta

Adresa predmeta

Početna cijena

Depozit (KM)

Naknada za učešće (KM)

Dom penzionera Hotel „ERO“ u Mostaru*

ukupne površine 9.591,04 m², upisan je u zk broj: 743, k.č. 1285/13

Uslov prodaje je prihvatanje „Programa zbrinjavanja zaposlenika“.

Ante Starčevića, bb, Mostar

24.413.229,70

100.000,00

5.000,00

Poslovni prostor u Lukavcu, koji se sastoji se od 6 kancelarija, 2 mokra čvora, hodnika i čajne kuhinje ukupne površine 150,00 m², upisane u ZK broj 325 K.č. 258/238 (stari premjer), Kč. br. 2429/3 (novi premjer), K.O. Lukavac P.L. 2383

Albina Hreljića bb, Lukavac

246.988,80

24.699,00

247,00

Poslovni prostor u Donjem Vakufu,  koji se nalazi u prizemlju stambeno –poslovne zgrade, ukupne površine 86,00 m², upisan je u Zk. broj: 2051, broj parcele 1146/29

Ul. 770. brigade br. 25, Donji Vakuf

122.637,90

12.264,00

200,00

Poslovni prostor u Novoj Biloj, koji se nalazi  u Poslovnom centru bb - Poslovni prostor br. 4, ukupne površine 55,20 m², a sastoji se od: poslovnog prostora površine 32,64 m², hodnika 9,60 m², čajne kuhinje 8,64 m² i WC - površine 4,32 m², upisan je u ZK broj: 1„E“

 

Ul.Poslovni centar bb, Nova Bila

79.462,50

7.946,00

200,00

Poslovni prostor u Konjicu, prostor broj 4. u stambeno poslovnoj zgradi,

površine 110, 00 m²,

upisan je u ZK broj: 1265, k.č. 914 K.O. Konjic I 

Ul. Trešanica bb, Konjic

151.286,80

15.129,00

200,00

Poslovni prostor u Ljubuškom, koji se nalazi u prizemlju kuće, ukupne površine 69,60 m² , zajedno sa prostorom koji se nalazi sprat iznad ovog poslovnog prostora, površine 39,00 m², upisan je u posjedovni list broj 327, Kat. Broj 6630 i 5303, parcela 819/1 i 819/2

 

Ante Starčevića, bb, Ljubuški

45.658,70

4.567,00

200,00

 

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna lica koja dostave ponudu, uplate depozit i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Plaćanje ugovorene cijene vrši se isključivo u gotovini.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 16,00 sati 17.11.2014. godine u zapečećenoj koverti na kojoj je naznačeno naziv predmeta prodaje. Ponude podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim), ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita i naknade za učešće. Domaća pravna i domaća fizička lica, koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, su dužna uz ponudu dostaviti izjavu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva.

Pobjednik neposredne pogodbe, a koji ima registrovanu samostalnu djelatnost, dužan je, do potpisivanja kupoprodajnog ugovora, dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Depozit se plaća na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo, a naknada za učešće na račun broj 1540011100651792 kod Intesa Sanpaolo Banka Sarajevo.

Direktni pregovori sa ponuđačima održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, Alipašina 41, kako slijedi:

Predmet prodaje

Datum održavanja pregovora

Vrijeme

održavanja pregovoraa

Dom penzionera Hotel „ERO“ u Mostaru

21.11.2014. godine

10:00

Poslovni prostor u Lukavcu

21.11.2014. godine

11:00

Poslovni prostor u Donjem Vakufu

21.11.2014. godine

11:30

Poslovni prostor u Novoj Biloj

21.11.2014. godine

13:30

Poslovni prostor u Konjicu

21.11.2014. godine

14:00

Poslovni prostor u Ljubuškom

21.11.2014. godine

14:30

Za sve dodatne informacije o predmetu prodaje kupci se mogu obratiti:

Kontakt osobe u Federalnom Zavodu PIO/MIO:

Mirela Kadić                  tel. 033 723 120

Branka Ćorić                 tel. 036 445 639

                                                              

Kontakt osobe u Agenciji:  

Fikret Talić                    tel.   033 586 238   

Sabaheta Čongo           tel.   033 586 250