Ispravka javnog poziva broj 151 za prodaju metodom neposredne pogodbe poslovne zgrade u vlasništvu privrednog društva Šipad Export Import d.d. Sarajevo