Javni poziv za prodaju hotela “Đuro Salaj“, Gradac, Republika Hrvatska sa pripadajućim zemljištem metodom neposredne pogodbe