Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ Bugojno

Agencija za privatizaciju KSB/SBK objavljuje:

 
O B A V I J E S T

o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ Bugojno                
(u postupku male privatizacije)
 

 

Rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu broj: 562 za prodaju državnog kapitala društva JP„VETERINARSKA STANICA“ Bugojno metodom tendera u maloj privatizaciji koji je objavljen dana 13.12.2013.godine u Dnevnom listu  i 21.01.2014.godine (produženje roka), produžava se do 05.03.2014.godine do 16 sati.

Vrijeme i mjesto objavljivanja ponuda: 12.03.2014.godine sa početkom u 11:00 sati u    Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik, Bosanska 12.