Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Jajce

Agencija za privatizaciju KSB/SBK objavljuje:

                                                                           O B A V I J E S T

o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JPVETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Jajce (u postupku male privatizacije) i o promjeni vremena objave ponuda

 

Rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu broj: 558 za prodaju državnog kapitala društva JP„VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Jajce metodom tendera u maloj privatizaciji koji je objavljen u dana 24.07.2013.godine i 19.08.2013.godine (produženje roka) u Dnevnom listu , produžava se do 29.08. 2013.godine do 16 sati.

Vrijeme i mjesto objavljivanja ponuda: 05.09.2013.godine sa početkom u 11:00 sati u    Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik, Bosanska 12.

 DIREKTOR

Željko Radoš