Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Donji Vakuf

Agencija za privatizaciju KSB/SBK objavljuje:

O B A V I J E S T

o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JPVETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Donji Vakuf (u postupku male privatizacije) 


Rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu broj: 561 za prodaju državnog kapitala društva JP„VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Donji Vakuf metodom tendera u maloj privatizaciji koji je objavljen  dana 16.09.2013.godine u Dnevnom listu , produžava se do 14.10.2013.godine do 16 sati.

Vrijeme i mjesto objavljivanja ponuda: 21.10.2013.godine sa početkom u 11:00 sati u    Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik, Bosanska 12.