Obavjest o produženju roka za podnošenje ponuda po Javnom pozivu za prodaju državnog kapitala društva ŠIPAD“VRANICA“ FOJNICA
Agencija za privatizaciju KSB/SBK objavljuje:


O B A V I J E S T

o produženju roka za podnošenje ponuda po Javnom pozivu za prodaju državnog kapitala društva ŠIPAD“VRANICA“ FOJNICA metodom tendera u velikoj privatizacijiRok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu za prodaju državnog kapitala društva ŠIPAD“VRANICA“ FOJNICA metodom tendera u velikoj privatizaciji koji je objavljen dana 01.10.2013.godine u Dnevnom avazu, produžava se do 05.12.2013.godine do 16,00 sati. Ponude se podnose na način utvrđen javnim pozivom za prodaju državnog kapitala društva ŠIPAD“VRANICA“ FOJNICA ¸metodom tendera u velikoj privatizaciji koji je objavljen dana 01.10.2013.godine u Dnevnom listu „ Dnevni avaz“.