Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Donji Vakuf

Agencija za privatizaciju KSB/SBK objavljuje:

                                                                              O B A V I J E S T

o produženju roka za podnošenje ponuda  za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JPVETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Donji Vakuf (u postupku male privatizacije

 

Rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu broj: 561 za prodaju državnog kapitala društva JP„VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Donji Vakuf metodom tendera u maloj privatizaciji koji je objavljen  dana 16.09.2013.godine i 29.01.2014.godine (produženje roka) u Dnevnom listu , produžava se do 15.05.2014.godine do 16 sati.

Vrijeme i mjesto  objavljivanja ponuda: 22.05.2014.godine sa početkom u 11:00 sati  u  Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik, Bosanska 12.