Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda po Javnom pozivu za prodaju državnog kapitala društva “ŠIPAD VRANICA” FOJNICA metodom tendera u velikoj privatizaciji

Agencija za privatizaciju KSB/SBK objavljuje:

 

                                                O B A V I J E S T

o produženju roka za podnošenje ponuda po  Javnom pozivu za prodaju državnog kapitala društva “ŠIPAD VRANICA” FOJNICA  metodom tendera u  velikoj privatizaciji


Rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu za prodaju državnog kapitala društva “ŠIPAD VRANICA” FOJNICA  metodom tendera u velikoj privatizaciji koji je objavljen  dana 01.10.2013.godine  u Dnevnom avazu i 02.04.2014.godine (produženje roka),  produžava se do 17.10. 2014.godine do 16 sati. 

Ponude se podnose na način utvrđen javnim pozivom za prodaju državnog kapitala društva ŠIPAD«VRANICA» FOJNICA metodom tendera u velikoj privatizaciji koji je objavljen dana 01.10.2013.godine u dnevnom listu«Dnevni avaz».