Obavijest o izmjeni JP 564 i produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JUP „VETERINARSKA STANICA“d.o.o.Novi Travnik