Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju broj: 83 samački hotel sa dvorištem u vlasništvu društva d.o.o. „Aluminij“ Mostar