ODMARALIŠTE „VALTER PERIĆ“, GRADAC, REPUBLIKA HRVATSKA

Objavljeni javni pozivi za prodaju:

    JP aukcija, objava 8.7.2015. godine-neuspjela
    Neposredna pogodba, objava 09.05.2016. godine- neuspjela
    Neposredna pogodba, objava 09.06.2016. godine- neuspjela