DISTRIBUTIVNI CENTAR ILOK, KARLOVAC, REPUBLIKA HRVATSKA