PROCJENA DIJELA ZEMLJIŠTA I.P. KRIVAJA ZAVIDOVIĆI U BAOŠIĆIMA CRNA GORA