ALUMINIJ D.D. MOSTAR
Djelatnost: Proizvodnja aluminija, lijevanih lakih (obojenih) metala, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, proizvodnja nemetalnih proizvoda, proizvodnja i prodaja anoda, glinice, hidrata, proizvoda na bazi glinice, opći mehanički radovi, površinska obrada.
Državni kapital: 44%

Izdvojeno