ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO
Djelatnost: Promet nafte i naftnih derivata

Državni kapital: 22,12%

Izdvojeno