Informacija o pokretanju postupka Javne nabavke - usluga osiguranja opreme Agencije za privatizaciju u FBiH za 2019. godinu
Faza postupka:

Pokretanje i tok postupkaVrsta postupka:

Direktni sporazumProcijenjena vrijednost nabavke iznosa bez PDV-a (KM):

200,00 KM