Informacija o pokretanju postupka Javne nabavke roba – Goriva za motorna vozila za 2020. godinu
Faza postupka: 

 

Pokretanje i tok postupka

 

Vrsta postupka: 

 

Konkurentski postupak sa zaključenjem okvirnog sporazuma

 

Datum objave obavještenja:

 

27.11.2019.

 

Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 

 

12.800,00 KM

 

Obavještenje objavljeno gdje: 

 

Portal Javnih nabavki - broj obavještenja 950-7-1-13-3-5/19

 

Preuzimanje dokumentacije:

 

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na Portalu Javnih nabavki

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - goriva za motorna vozila
Obavještenje o nabavci goriva za motorna vozila 2020